กิจกรรมวันที่11-17 ก.ค

Time: 2015-09-11 10:40:41

กิจกรรมที่ 1ท้าทายหอคอยสูงสุด
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 11กันยายน 00:00 – 17 กันยายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นผ่านหอยสูงสุดในชั้นที่สาม จะได้รับรางวัลพิเศษนอกเหนือจากรางวัล
ปกติรางวัล: ผงสีส้มII*2
คำอธิบาย:ของรางวัลจะส่งเข้ากระเป้าผู้เล่นอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านที่สามของหอคอยสูงสุด 
หอคอยสูงสุดสามารถเข้าได้ที่  นักสำรวจ ในเมืองหลวงบน

กิจกรรมที่2 ผู้กล้าผ่านด่าน   ผ่านได้รับรางวัล
เวลากิจกรรม: วันที่ 11กันยายน 00:00 – 17 กันยายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นผ่านด่านกิจกรรมทั้งสองตามที่กำหนด  ก็จะได้รับรางวัล gold*10000
และยากำลังกาย(20จุด)*1

1 .ผ่านเทพธิดาคุ้มกันชั้นที่8
2 .ผ่านหอผู้เฝ้าสังเกตุการณ์ชั้นที่8
คำแนะนำ
1. สามารถรับรางวัลได้วันละ 1ครั้งเท่านั้น
2. เมื่อผ่านด่านทั้งสามแล้วของรางวัลจะส่งเข้าไปยังกระเป้าของตัวละครอัตโนมัติ

กิจกรรมที่ 3 อัพเกรดอัญมณีมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: วันที่ 11กันยายน 00:00 – 17 กันยายน 23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นทำการอัพเกรดอัญมณีถึงระดับเลเวลที่กิจกรรมกำหนด ก็รับของรางวัล
ในกิจกรรมไปเลย  อย่าพลาดเข้าร่วมกิจกรรม
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.4*1มอบ: อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*2,ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.5*1มอบ: ถุงเงินทุนประเทศ*20,gold*50000
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.6*1มอบ:ผงสีส้มV *20, ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*3
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.7*1มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*10, ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*10

คำอธิบาย
ของรางวัลในแต่ละค่า  สามารถรับได้เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น

กิจกรรมที่ 4เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: วันที่ 11กันยายน 00:00 – 17 กันยายน 23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติม
เงินครั้งแรกได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับเศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,gold*50000,ยากำลังกาย(20จุด)*2,

กิจกรรมที่ 5สะสมการใช้จ่ายรายวัน
เวลากิจกรรม: วันที่ 11กันยายน 00:00 – 17 กันยายน 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ:เมล็ดพันธุ์เหรียญ*1,หีบสมบัตินำโชค*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:มล็ดพันธุ์เหรียญ*1,หีบสมบัตินำโชค*2;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*10,ห่อสุ่มอัญมณีเลเวล1*2;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*30,ห่อสุ่มอัญมณีเลเวล1*15;

ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*4,ห่อสุ่มอัญมณีเลเวล3*3;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*6,ห่อสุ่มอัญมณีเลเวล3*4;

คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
 

หมายเหตุ:ของรางวัลและรายละเอียดกิจกรรมยึดตามประกาศนี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อมูลของกิจกรรม  รางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด

กิจกรรมวันที่11-17 ก.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า