กิจกรรมวันที่ 04-10 กันยายน

Time: 2015-09-04 09:52:16

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม:
04กันยายน 00:00 -วันที่   10กันยายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไป
รับรางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดรับของรางวัลล็อกอินไปจะไม่
สามารถรับรางวัลที่เหลือได้อีก
ล็อกอินติดต่อกันวันที่1 : หินภาษาลับ*2
ล็อกอินติดต่อกันวันที่2 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินติดต่อกันวันที่3: ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินติดต่อกันวันที่4 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินติดต่อกันวันที่5: เพชรแดง*1000
ล็อกอินติดต่อกันวันที่6: การ์ดลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินติดต่อกันวันที่7 : เพชรแดง*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2 สำเร็จภารกิจดำรงชีพ มอบค่าประสบการ์ณ์
เวลากิจกรรม: 04กันยายน 00:00 -วันที่   10กันยายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นสำเร็จภารกิจดำรงชีพแล้วจะได้รับรางวัลเท่าตัว (ภารกิจตกปลา 
ทำอาหาร  แยก  สร้างอุปกรณ์)เมื่อสำเร็จภารกิจสุดท้ายจะได้รับEXP*70000
คำอธิบาย:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นจำเป็นต้องทำภารกิจดำรงชีพให้สำเร็จทุกภารกิจในวันแรก และต้องทำ
ภารกิจในวันที่สองถึงจะได้รับรางวัลของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบหีบเพาะเลี้ยงลึกลับ
เวลากิจกรรม: 04กันยายน 00:00 -วันที่   10กันยายน  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยงลึกลับ*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยงลึกลับ*2
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยงลึกลับ*3;

คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
หีบเพาะเลี้ยงลึกลับ:  เมื่อเปิดแล้วจะสุ่มได้รับค่าเพาะเลี้ยง100 – 3000แต้ม

กิจกรรมที่ 4เติมเงินมอบเพชรแดงคืน300%
 เวลากิจกรรม:
04กันยายน 00:00 -วันที่   10กันยายน  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเงินถึง 5000เพชรฟ้า หลังกิจกรรมจบแล้วจะได้รับเพชรตอนแทน
กลับวันละ500เพชรแดง เป็นเวลา 30วัน
ทุกวันผู้เล่นสามารถเข้าไปรับ500เพชรแดงจาก NPC
ทูตVIP ในเมืองหลวงล่าง รวมยอดเพชรแดงที่ได้รับจากการตอบแทนกลับคิดเป็นจำนวน15000
เพชรแดง  อย่าพลาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้
หมายเหตุ:เมื่อกิจกรรมจบแล้วผู้เล่นต้องเข้าไปรับเพชรจากNPC ทูตVIP ในเมืองหลวงล่าง หาก
ขาดรับไปวันใดวันหนึ่งถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์การรับเพชรคืนของวันนั้นๆ

กิจกรรมที่ 5เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม:04กันยายน 00:00 -วันที่   10กันยายน  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับของรางวัลไปเลย
เติมถึง 1000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยง(100จุด)*1,gold*30000;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยง(100จุด)*6, gold *90000;
เติมถึง 15000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยง(100จุด)*10, gold *300000;
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:หีบเพาะเลี้ยง(100จุด)*20,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*15;
เติมถึง 60000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*15,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*25;
เติมถึง 100000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*30,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*30;
เติมถึง 150000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*35,หีบสุ่มอัญมณีเลเวล3*3,ถุงเงินทุนประเทศ*30;
เติมถึง 200000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*50,1หีบอัญมณีบรรพบุรุษ*10,ถุงเงินทุนประเทศ*60;
คำอธิบาย :
1.เมื่อเติมเงินถึงค่าที่กำหนดของรางวัลจะส่งเข้าตัวละครอัตโนมัติ
 กิจกรรมวันที่ 04-10 กันยายน
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า