กิจกรรมวันที่ 21 - 27 สิงหาคม

Time: 2015-08-21 10:18:53

 กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม:
21สิงหาคม  00:00 -วันที่   27สิงหาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดรับของรางวัลล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 : อาหารสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่2 : ตั๋วหอผู้เฝ้าสังเกตุการณ์(ยอดเยี่ยม) *2
ล็อกอินวันที่3: ตั๋วหอผู้เฝ้าสังเกตุการณ์(ยอดเยี่ยม) *3
ล็อกอินวันที่4 : เพชรแดง*1000
ล็อกอินวันที่5: ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม(ผูกติด*1
ล็อกอินวันที่6: ถุงเงินทุนประเทศ*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชรแดง*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
 
กิจกรรมที่ 2 ขนส่งรถม้าประเทศรับค่าเกีบรติยศประเทศอีกเท่าตัว

ระยะเวลากิจกรรม:21สิงหาคม  00:00 -วันที่   27สิงหาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการขนส่งรถม้าประเทศ เมื่อสำเร็จภารกิจแล้วจะได้รับค่าเกีบรติยศ
ประเทศอีกเท่าตัว

กิจกรรมที่ 3ลดราคาไอเทมส่งท้ายเดือนสิงหา
เวลากิจกรรม: 21สิงหาคม  00:00 -วันที่   27สิงหาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการลดราอเทมทุกวัน
วันที่ 21สิงหาคม:ลดราคาชุดแฟชั่นทั้งร้าน 50%
วันที่ 22สิงหาคม :ถุงเงินทุนประเทศ10%
วันที่ 23สิงหาคม:ทับทิมมีตำหนิ,บุษราคัมมีตำหนิ15%
วันที่ 24สิงหาคม:ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม30%
วันที่ 25สิงหาคม:คริสตัลมีตำหนิ,หยกมีตำหนิ15%
วันที่ 26สิงหาคมเศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสงลด15%
วันที่ 27 สิงหาคม:กระดูกมีตำหนิ,พลอยสีฟ้ามีตำหนิ15%


กิจกรรมที่ 4เทศหกาลสัตว์เลี้ยง
เวลากิจกรรม: 21สิงหาคม  00:00 -วันที่   27สิงหาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินไม่ว่าจำนวนเท่าใด ก็สามารถรับห่อสัตว์เลี้ยงสีส้ม
ได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ

กิจกรรมที่ 5  เติมเงินสะสมมอบโชค
เวลากิจกรรม: 21สิงหาคม  00:00 -วันที่   27สิงหาคม  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับของรางวัลไปเลย
เติมถึง 1000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1,มอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)*1;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*3,มอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)*2;

เติมถึง 15000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII *5,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*10;
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII *7,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*15;
เติมถึง 60000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII *12,เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*30;

เติมถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*3,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*8;
เติมถึง 150000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*10;
เติมถึง 200000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*12;

คำอธิบาย :
1.เมื่อเติมเงินถึงค่าที่กำหนดของรางวัลจะส่งเข้าตัวละครอัตโนมัติ
 
กิจกรรมวันที่ 21 - 27 สิงหาคม

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า