กิจกรรมวันที่14-20 ส.ค

Time: 2015-08-14 10:44:33

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 14สิงหาคม  00:00 -วันที่   20 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดรับของรางวัลล็อกอินไปจะไม่สามารถ
รับรางวัลที่เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 : เพชรแดง*300
ล็อกอินวันที่2 :เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินวันที่3: ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินวันที่4 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5: เพชรแดง*1000
ล็อกอินวันที่6: การ์ดลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชรแดง*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2  PK นอกมืองมอบเพชรแดง
 เวลากิจกรรม:14สิงหาคม  00:00 -วันที่   20 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง เมื่อรับภารกิจแล้ว
ในวันนั้นผู้เล่นสามารถสังหารผู้เล่นอื่นได้ 10ท่านในนอกเมือง ผู้เล่นก็รับเพชรแดงไปเลย
600เพชร
คำอธิบาย
1. ผู้เล่นต้องรับภารกิจก่อนที่ ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ก่อนไปสังหารผู้เล่นอื่น นอก
เมือง  ถึงจะได้รับผลของกิจกรรม
2. หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่าตัวเอง 10เลเวล ระบบจะไม่นำมาคิดคำนวน
3. ของรางวัลสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น

กิจกรรมที่3วางจำหน่ายหีบสมบัติเทวทูต
เวลากิจกรรม:14สิงหาคม  00:00 -วันที่   20 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบสมบัติเทวทูตในราคา 399เพชรเมื่อเปิดหีบ
สมบัติมีโอกาได้รับปีใหม่ ปีกเทวทูต อัญมณี  หินบรรพบุรุษ ถุงเงินทุนประเทศและไอเทมล้ำค่า
มากมาย  
เมื่อผู้เล่นมีปีกมากว่าหนึ่งสามารถเข้าไปในหน้าตัวละคร ตรงไอคอนปีก เพื่อเลือก
แสดง และในเวลาเดียวกันจะได้รับผลของคุณสมบัติทั้งหมด
 
ปีกเทวทูต:เพิ่มความเสียหายทั้งหมด+100,HP+10%,ความเร็วการเคลื่อนที่+3  จำกัดเวลาใช้
:30วัน
หีบสมบัติเทวทูต:เมื่อเปิดหีบสมบัติมีโอกาสได้รับ  ปีกเทวทูต อัญมณีหินบรรพบุรุษถุงเงินทุน
ประเทศและไอเทมล้ำค่ามากมาย    เมื่อเปิดครบ 99 กล่องจะได้รับปีก100%   ปีกเทวทูต หนึ่งตัว
ละครจำกัดการได้รับปีกสูงสุดเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น

กิจกรรมที่ 4 เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลสุดพิเศษ
เวลากิจกรรม: 14สิงหาคม  00:00 -วันที่   20 สิงหาคม23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติม
เงินครั้งแรกได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งครั้งเมื่อรับรางวัลเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ: ห่อของ
ขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*5, gold*50000


กิจกรรมที่ 5  สะสมการใช้จ่ายรายวัน
เวลากิจกรรม: 14สิงหาคม  00:00 -วันที่   20 สิงหาคม23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ:เมล็ดพันธุ์เหรียญ*1,Gold *20000
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:เมล็ดพันธุ์เหรียญ*1,Gold *100000
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*10,หีบสุ่มอัญมณีLV.1 *2;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*40,หีบสุ่มอัญมณีLV.1 *15;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*50,หีบสุ่มอัญมณีLV.1 *20,Gold *150000
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*60,หีบสุ่มอัญมณีLV.1 *40,Gold*300000
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
กิจกรรมวันที่14-20 ส.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า