กิจกรรมวันที่07-13 ส.ค

Time: 2015-08-07 12:12:45

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 7สิงหาคม00:00 -วันที่   13สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่
เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 : อาหารสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่2 : ตั๋วหอผู้เฝ้าสังเกตุการณ์(ยอดเยี่ยม) *2
ล็อกอินวันที่3: ตั๋วหอผู้เฝ้าสังเกตุการณ์(ยอดเยี่ยม) *3
ล็อกอินวันที่4 : เพชรแดง*1000
ล็อกอินวันที่5: ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่6: ถุงเงินทุนประเทศ*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชรแดง*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่2ผู้กล้าผ่านด่าน   ผ่านได้รับรางวัล
เวลากิจกรรม: 7สิงหาคม00:00 -วันที่   13สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นผ่านด่านในทั้งสองกิจกรรมตามที่กำหนด  ก็รับรางวัล
พิเศษgold*10000และผงสีฟ้าV*5กันไปเลย
1 .ผ่านกิจกรรมปกป้องเทพธิดา ชั้นแปด
2 .ผ่านกิจกรรมหอยคอย ชั้นแปด
คำแนะนำ
1. สามารถรับรางวัลได้วันละ 1ครั้งเท่านั้น
2. เมื่อผ่านด่านทั้งสามแล้วของรางวัลจะส่งเข้าไปยังกระเป้าของตัวละครอัตโนมัติ


กิจกรรมที่ 3เพิ่มอัตราอัพเกรดอุปกรณ์
เวลากิจกรรม: 7สิงหาคม00:00 -วันที่   13สิงหาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  มีการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกอัพเกรดอุปกรณ์ 40% ในเวลาเดียวกัน
หากใช้เพชรในการอัพเกรดจะได้รับส่วนลด 20%  อย่าพลาดอัพเกรด!

กิจกรรมที่ 4เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 7สิงหาคม00:00 -วันที่   13สิงหาคม23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติม
เงินครั้งแรก
ได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2,อักษรลับ*2

กิจกรรมที่ 5  เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: 7สิงหาคม00:00 -วันที่   13สิงหาคม23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับของรางวัลไปเลย
เติมถึง 1000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*2,ผงสีฟ้าV *3;
เติมถึง 2000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,บัตรลดราคาอัพเกรด*5;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*7,ผงสีฟ้าV *10;
เติมถึง 10000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3,บัตรลดราคาอัพเกรด*10;
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*50,ผงสีฟ้าV *70;
เติมถึง 60000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*30,บัตรลดราคาอัพเกรด*30;
เติมถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,ผงสีส้มII*30;
เติมถึง 200000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*15,ผงสีส้มII*60;
คำอธิบาย :
1.เมื่อเติมเงินถึงค่าที่กำหนดของรางวัลจะส่งเข้าตัวละครอัตโนมัติ
กิจกรรมวันที่07-13 ส.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า