กิจกรรมวันที่10-16 ก.ค

Time: 2015-07-10 15:16:44

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 10กรกฎาคม 00:00 -วันที่   16กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวัน  สามารถเข้าไปรับรางวัล
กิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์    ได้วันละครั้งหากขาดรับไปวันใดวันหนึ่ง จะไม่สามารถรับของ
รางวัลในวันถัดไปอีก
ล็อกอินวันที่1:เพชร*300
ล็อกอินวันที่2:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินวันที่3:ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินวันที่4:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5:เพชร*1000
ล็อกอินวันที่6:การ์ดลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินวันที่7:เพชร*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2  PK นอกมืองมอบเพชรแดง
 เวลากิจกรรม:10กรกฎาคม 00:00 -วันที่   16กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง เมื่อรับภารกิจแล้ว
ในวันนั้นผู้เล่นสามารถสังหารผู้เล่นอื่นได้ 10ท่านในนอกเมือง ผู้เล่นก็รับเพชรแดง*600
คำอธิบาย
1. ผู้เล่นต้องรับภารกิจก่อนที่ ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ก่อนไปสังหารผู้เล่นอื่น
นอกเมือง  ถึงจะได้รับผลของกิจกรรม
2. หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่าตัวเอง 10เลเวล ระบบจะไม่นำมาคิดคำนวน
3. ของรางวัลสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้ร

กิจกรรมที่3วางขายปีกสวรรค์แห่งเฮสเทีย
เวลากิจกรรม:10กรกฎาคม 00:00 -วันที่   16กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบปีกสวรรค์แห่งเฮสเทีย ในราคา 399 เพชร
เมื่อเปิดหีบสมบัติมีโอกาได้รับ  ปีกสวรรค์แห่งเฮสเทียอัญมณีหินบรรพบุรุษถุงเงินทุนประเทศและ
ไอเทมล้ำค่ามากมายเมื่อผู้เล่นมีปีกมากว่าหนึ่งสามารถเข้าไปในหน้าตัวละคร ตรงไอคอนปีก เพื่อ
เลือกแสดง และในเวลาเดียวกันจะได้รับผลของคุณสมบัติทั้งหมด
 ปีกสวรรค์แห่งเฮสเทีย:เพิ่มความเสียหายทั้งหมด+100,HP+10%,ความเร็วการเคลื่อนที่+3
จำกัดเวลาใช้ :30วัน
 ปีกสวรรค์แห่งเฮสเทีย:เพชร เมื่อเปิดหีบสมบัติมีโอกาสได้รับ  ปีกสวรรค์แห่งเฮสเทีย อัญมณี
หินบรรพบุรุษถุงเงินทุนประเทศและไอเทมล้ำค่ามากมาย
เมื่อเปิดครบ 99 กล่องจะได้รับ
ปีก100%ปีกสวรรค์แห่งเฮสเทียหนึ่งตัวละครจำกัดการได้รับปีกสูงสุดเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น

กิจกรรมที่ 4 เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 10กรกฎาคม 00:00 -วันที่   16กรกฎาคม 23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติม
เงินครั้งแรกได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*5, น้ำยากำลังกาย(20)*2,
บัตรExp (1ชม)*1

 
กิจกรรมที่ 4  สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบโชค
เวลากิจกรรม: 10กรกฎาคม 00:00 -วันที่   16กรกฎาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2500เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*1
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:อาหารสัตว์เลี้ยง*2;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญเพาะเลี้ยง(100จุด)*3,gold*30000
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญเพาะเลี้ยง(100จุด)*4,gold *40000,หีบอัญมณี
บรรพบุรุษระดับ1*1;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชรมอบ:ห่อของขวัญเพาะเลี้ยง(100จุด)*20,gold *100000,หีบอัญมณี
บรรพบุรุษระดับ1*3;

ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*2,ผงสีส้มII *8,หีบอัญมณีบรรพบุรุษระดับ1*10;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,ผงสีส้มII *10,หีบอัญมณีบรรพบุรุษระดับ1*12;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
กิจกรรมวันที่10-16 ก.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า