กิจกรรมวันที่3-9 ก.ค

Time: 2015-07-03 15:24:59

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 03กรกฎาคม00:00 -วันที่   09กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวัน  สามารถเข้าไปรับรางวัล
กิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์    ได้วันละครั้ง
ล็อกอินวันที่1 : อาหารสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่2 : ของเล่นสัตว์เลี้ยง*2
ล็อกอินวันที่3: บัตรลดราคาอัพเกรด*5
ล็อกอินวันที่4 :เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5: ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1
ล็อกอินวันที่6: ถุงเงินทุนประเทศ*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชร*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2ท้าทายหอคอยสูงสุด
ระยะเวลากิจกรรม:03กรกฎาคม00:00 -วันที่   09กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นผ่านหอยสูงสุดในชั้นที่สาม จะได้รับรางวัลพิเศษนอกเหนือจากรางวัล
ปกติ
รางวัล: ผงสีส้มII *2
คำอธิบาย:ของรางวัลจะส่งเข้ากระเป้าผู้เล่นอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านที่สามของหอคอยสูงสุด
หอคอยสูงสุดสามารถเข้าได้ที่  นักสำรวจ ในเมืองหลวงบน

กิจกรรมที่ 3ลดราคารอยดาว
เวลากิจกรรม:03กรกฎาคม00:00 -วันที่   09กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้เพชรในการรอยดาว จะได้รับส่วนลด 20 % อย่าพลาดเพิ่มคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ในเวลานี้

กิจกรรมที่ 4  สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบหีบโชคเพาะเลี้ยง
เวลากิจกรรม: 03กรกฎาคม00:00 -วันที่   09กรกฎาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2500เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*1
ใช้จ่ายถึง 7500เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*2
ใช้จ่ายถึง 15000เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*4
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*6
ใช้จ่ายถึง 50000เพชร  มอบ:หีบโชคเพาะเลี้ยง*10

หีบโชคเพาะเลี้ยง
เมื่อเปิดแล้วมีโอกาสสุ่มได้รับค่าเพาะเลี้ยงทั้งสามอย่าง100-3000แต้ม
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน

กิจกรรมที่ 5  เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: 03กรกฎาคม00:00 -วันที่   09กรกฎาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้ารวมถึงเพชรแดงถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับของรางวัล
ไปเลย
เติมถึง 1000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1,หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)**1;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*3,หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)**2;
เติมถึง 15000เพชร  มอบ::ผงสีส้มII *5,หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)**8;
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII *7,หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)**14;
เติมถึง 60000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII *12,หีบสุ่มเศษอัญมณี (Lv.1)**30;
เติมถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*3,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*5;
เติมถึง 150000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*6;
เติมถึง 200000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*7;
คำอธิบาย :
1.เมื่อเติมเงินถึงค่าที่กำหนดของรางวัลจะส่งเข้าจดหมายตัวละครอัตโนมัติ
กิจกรรมวันที่3-9 ก.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า