กิจกรรมวันที่26มิ.ย-2 ก.ค

Time: 2015-06-26 11:01:43

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 26มิถุนายน 00:00 -วันที่   2กรฏาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่
เหลือได้อีก
ล็อกอินติดต่อกัน1วัน : เพชรแดง*300
ล็อกอินดต่อกัน2วัน : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินดต่อกัน3วัน: ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินวัดต่อกัน4วัน : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินดต่อกัน5วัน: เพชรแดง**1000
ล็อกอินดต่อกัน6วัน: บัตรลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินวัดต่อกัน7วัน : เพชรแดง*1500

หมายเหตุ:
ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2เพิ่มกวาดล้างดันเจี้ยน
เวลากิจกรรม: 26มิถุนายน 00:00 -วันที่   2กรฏาคม  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ในแต่ละวันผู้เล่นสามารถทำการกวาดล้างดันเจี้ยนได้สูงสุด 50ครั้งและค่าใช้จ่าย
ในการกวาดล้างลดราคา20%

กิจกรรมที่ 3วางขายหีบสมบัติพิเศษ
 เวลากิจกรรม: 26มิถุนายน 00:00 -วันที่   2กรฏาคม  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบสมบัติพิเศษสองหีบ
หีบคุณสมบัติกรฎาคม:เมื่อเปิดแล้วมีโอกสได้รับหัวหมีแพนด้าหินบรรพบุรุษผงสีส้มสัตว์เลี้ยงสี
ส้มและของล้ำค่ามากมาย

หีบอัพเลเวลรวดเร็ว:เมื่อเปิดแล้วจะได้รับบัตรExpx(1ชม)*5,เหรียญชุบชีวิต*2,ยากำลังกาย(20
จุด)*1,มีโอกาสสุ่มได้รับยากำลังกาย100จุด
แต่ละตัวละครจำกัดจำนวนการซื้อเพียง 10ชิ้นเท่า
นั้น

กิจกรรมที่ 4 เติมเงินมอบเพชรแดงคืน300%
 เวลากิจกรรม: 26 มิถุนายน 00:00 -วันที่   2กรฏาคม  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเงินถึง 5000 เพชรฟ้า หลังกิจกรรมจบแล้วจะได้รับเพชรตอนแทน
กลับวันละ500 เพชรแดง เป็นเวลา 30วัน
ทุกวันผู้เล่นสามารถเข้าไปรับ500เพชรแดงจาก NPC
ทูตVIP ในเมืองหลวงล่าง รวมยอดเพชรแดงที่ได้รับจากการตอบแทนกลับคิดเป็นจำนวน15000
เพชรแดง 
อย่าพลาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้
หมายเหตุ:เมื่อกิจกรรมจบแล้วผู้เล่นต้องเข้าไปรับเพชรจากNPC ทูตVIP ในเมืองหลวงล่าง หาก
ขาดรับไปวันใดวันหนึ่งถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์การรับเพชรคืนของวันนั้นๆ

กิจกรรมที่ 5  สะสมการใช้จ่ายรายวัน
เวลากิจกรรม: 26มิถุนายน 00:00 -วันที่   2กรฏาคม  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ: เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,บัตรลดราคาอัพเกรด*1
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ: เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3,ผงสีส้มII *2
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ: เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*4,ผงสีส้มII *3
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ: เกล็ดมังกรไฟ*2,ผงสีส้มII *15
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ: เกล็ดมังกรไฟ*3,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*6
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ: เกล็ดมังกรไฟ*4,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*8
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
กิจกรรมวันที่26มิ.ย-2 ก.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า