กิจกรรมวันที่05-11 มิ.ย

Time: 2015-06-05 11:30:41

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 05มิถุนายน 00:00 -วันที่   11 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30  ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่
เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 : อาหารสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่2 : ของเล่นสัตว์เลี้ยง*2
ล็อกอินวันที่3: บัตรลดราคาอัพเกรด*5
ล็อกอินวันที่4 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5: หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1
ล็อกอินวันที่6: ถุงเงินทุนประเทศ*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชรแดง*1500

คำอธิบาย:
ของรางวัลไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน
 
กิจกรรมที่ 2  PK นอกมืองมอบเพชร
 เวลากิจกรรม:05มิถุนายน 00:00 -วันที่   11 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง เมื่อรับภารกิจแล้ว
ในวันนั้นผู้เล่นสามารถสังหารผู้เล่นอื่นได้ 10ท่านในนอกเมือง ผู้เล่นก็รับ600เพชรแดง
คำอธิบาย:
1. ผู้เล่นต้องรับภารกิจก่อนที่ ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ก่อนไปสังหารผู้เล่นอื่น นอก
เมือง  ถึงจะได้รับผลของกิจกรรม
2. หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่าตัวเอง 10เลเวล ระบบจะไม่นำมาคิดคำนวน
3. ของรางวัลสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้ร
 
 
กิจกรรมที่ 3 อัพเกรดอัญมณีมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 05มิถุนายน 00:00 -วันที่   11 มิถุนายน  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นทำการอัพเกรดอัญมณีถึงระดับเลเวลที่กิจกรรมกำหนด ก็รับของรางวัล
ในกิจกรรมไปเลย  อย่าพลาดเข้าร่วมกิจกรรม
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.4*1มอบ: อาหารสัตว์เลี้ยง*3
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.5*1มอบ: ถุงเงินทุนประเทศ*20
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.6*1มอบ:ผงสีส้มV *10,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*3
อัพเกรดถึง อัญมณีLV.7*1มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*10
คำอธิบาย
ของรางวัลในแต่ละค่า  สามารถรับได้เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้น
 
กิจกรรมที่ 4  สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบหีบสมบัติมังกร
เวลากิจกรรม: 5ธันวาคม 00:00 -วันที่   11ธันวาคม23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:หีบสมบัติมังกรII*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:หีบสมบัติมังกรII*2
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:หีบสมบัติมังกรII*3;
ใช้จ่ายถึง 20000เพชร  มอบ:หีบสมบัติมังกรII*6;
ใช้จ่ายถึง 50000เพชร  มอบ:หีบสมบัติมังกรII*20;

คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน

กิจกรรมที่ 5เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: 5มิถุนายน 00:00 -วันที่   11มิถุนายน  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในค่าสุดท้าย เมื่อกิจกรรมจบแล้ว
จะได้รับรางวัลตามค่าที่เติม
เติมถึง 2000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1,หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*1;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*3,หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*2;
เติมถึง 10000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*5,หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*8;
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:ผงสีส้มII*7,หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*14;
เติมถึง 50000เพชร  มอบผงสีส้มII*12,หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*30;
เติมถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*3,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*5;
เติมถึง 150000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*6;
เติมถึง 200000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*7;
คำอธิบาย :
1.ทุกวันเมื่อเติมเงินครบตามที่กำหนดของรางวัลจะส่งเข้าไปทางจดหมายของตัวละครอัตโนมัติ
กิจกรรมวันที่05-11 มิ.ย
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า