กิจกรรมวันที่29 พค.-04มิ.ย

Time: 2015-05-29 12:15:11

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 26พฤษภาคม  00:00 -วันที่   4มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่
เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 : เพชรแดง*300
ล็อกอินวันที่2 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินวันที่3: ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินวันที่4 : เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5: เพชรแดง*1000
ล็อกอินวันที่6: บัตรลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินวันที่7 : เพชรแดง*1500


กิจกรรมที่ 2เพิ่มกวาดล้างดันเจี้ยน
เวลากิจกรรม: 26พฤษภาคม  00:00 -วันที่   4มิถุนายน  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ในแต่ละวันผู้เล่นสามารถทำการกวาดล้างดันเจี้ยนได้สูงสุด 50ครั้งและค่าใช้จ่าย
ในการกวาดล้างลดราคา20%

กิจกรรมที่ 3เพิ่มอัตราอัพเกรดอุปกรณ์
เวลากิจกรรม: 26พฤษภาคม  00:00 -วันที่   4มิถุนายน  23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  มีการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกอัพเกรดอุปกรณ์ 40% ในเวลาเดียวกัน
หากใช้เพชรในการอัพเกรดจะได้รับส่วนลด20% อย่าพลาดโอกาสอัพเกรดอุปกรณ์

กิจกรรมที่ 4ตอบแทนการเติมเพชรสิ้นเดือน
ระยะเวลากิจกรรม: 26พฤษภาคม  00:00 -วันที่   4มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
1. ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นทำการเติมมากกว่า 2000เพชร  ผู้เล่นจะได้รับเพชรตอบแทน  ตอบ
แทนเพชรกลับให้ผู้เล่นถึง  40%  ตามจำนวนที่เติม (การคำนวณยอดการเติมรวม จะคำนวนตาม
เวลาของกิจกรรม)
2. การส่งตอบแทนเพชรกลับแบ่งออกเป็น 4ครั้ง  หลังจากที่กิจกรรมจบแล้ว รางวัลตอบแทนจะ
ส่งให้ผู้เล่นทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ (8/6,15/6,22/6,29/6)
3.  หากทำการเติมเพชรเกิน 100000เพชร  ในการมอบรางวัลจะคิดเพียงในค่า 100000เพชร  เท่า
นั้น 
ตัวอย่าง :หากทำการเติม 200000 เพชร ก็จะได้รับการตอบแทนกลับเพียง 40000 เพชรเท่านั้น

กิจกรรมที่ 5  สะสมการใช้จ่ายรายวัน
เวลากิจกรรม: 26พฤษภาคม  00:00 -วันที่   4มิถุนายน  23:59
เนื้อกิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*2,ผงสีฟ้าV*2;
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,บัตรลดราคาอัพเกรด*3;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*8,ผงสีฟ้าV*8;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*4,บัตรลดราคาอัพเกรด*8;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*45,ผงสีฟ้าV*70;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*40,ผงสีส้มII*20;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*50,ผงสีส้ม II*30;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
กิจกรรมวันที่29 พค.-04มิ.ย

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า