กิจกรรมวันที่22- 28 พค.

Time: 2015-05-22 13:21:05

กิจกรรมที่1 มอบโชคสวรรค์
เวลากิจกรรม: วันที่22พฤษภาคม 00:00 –  28พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นสำเร็จภารกิจดำรงชีพแล้วจะได้รับรางวัลเท่าตัว(ภารกิจตกปลาทำ
อาหารแยกสร้างอุปกรณ์)เมื่อสำเร็จภารกิจสุดท้ายจะได้รับค่าEXP*70000ให้ผู้เล่นเพิ่มเลเวลและ
แลกหินลับอักษร

กิจกรรมที่2ท้าทายหอคอยสูงสุด
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่22พฤษภาคม 00:00 –  28พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นผ่านหอยสูงสุดในชั้นที่สามจะได้รับรางวัลพิเศษนอกเหนือจากรางวัลปกติ
รางวัล: ผงสีฟ้าV *10
คำอธิบาย:ของรางวัลจะส่งเข้ากระเป้าผู้เล่นอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านที่สามของหอคอยสูงสุด
หอคอยสูงสุดสามารถเข้าได้ที่นักสำรวจในเมืองหลวงบน

กิจกรรมที่3หีบสมบัติพลังเทพ รับประลองข้ามประเทศ
ในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบสมบัติ เพื่อต้องรับการประลองข้ามประเทศระหว่างเซิฟ
ไทยและเซิฟเวียดนาน เพิ่มพลังเพื่อสยบชัยชนะ!
เวลากิจกรรม:วันที่22พฤษภาคม 00:00 –  28พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่าย
หีบสมบัติคุณสมบัติเทพ เมื่อเปิดแล้วจะได้รับ หินลับอักษร 5อันและได้รับค่าความรัก ค่ากาย  
ค่าความหวัง  2000แต้ม
 
หีบสมบัติโลกาม่วง:เมื่อเปิดหีบสมบัติมีโอกาสได้รับ ชุดแฟนชั่นโลกาม่วงและไอเทมล้ำค่ามาก
มายชุดแฟชั่น:โลกาม่วง:เพิ่มลดความเสียหายทั้งหมด+200,เพิ่มความเสียหายทั้งหม+150,เสีย
หายกายภาพ+3000,ความเสียหายเวทย์+3000,HP+20000,มีผลในการใช้:14วัน
 
หีบสมบัติวิญญาณนักรบ:เมื่อเปิดหีบสมบัติมีโอกาสได้รับ ฉายาวิญญาณนักรบ  และไอเทมล้ำค่า
มากกมาย ฉายา:วิญญาณนักรบ :ความเสียหายทั้งหมด+50,เสียหายกายภาพ+10%,ความเสียหายเวทย์+10%,ลดความเสียหายทั้งหมด+50,HP +10%,มีผลในการใช้:14วัน

กิจกรรมที่4  ฉายาต้องรับประลองข้ามประเทศ
เวลากิจกรรม:วันที่22พฤษภาคม 00:00 –  28พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบสมบัติฉายาให้ผู้เล่นได้เลือซื้อหา อย่า
พลาดซื้อในโอกาสการประลองข้ามประเทศนี้
เทพแห่งพลังกาย:เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มการโจมตีกายภาพ+12% มีผลการใช้:30วัน
 เทพแห่งเวทย์:เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มการโจมตีเวทย์+12% มีผลการใช้:30วัน
เทพแห่งการทำลาย:เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มตีเกราะ+80  มีผลการใช้:30วัน
เทพแห่งคริติคอล:เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มคริติคอล+80  มีผลการใช้:30วัน


กิจกรรมที่5สะสมการใช้จ่ายรายวัน
เวลากิจกรรม: วันที่22พฤษภาคม 00:00 –  28พฤษภาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวันก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง1000เพชรมอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*1,ผงสีฟ้าV *2;
ใช้จ่ายถึง2000เพชรมอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,บัตรลดราคาอัพเกรด*3;
ใช้จ่ายถึง5000เพชรมอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*2,ผงสีฟ้าV *6;
ใช้จ่ายถึง10000เพชรมอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*4,บัตรลดราคาอัพเกรด*8;
ใช้จ่ายถึง30000เพชรมอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*15,ผงสีฟ้าV *40;
ใช้จ่ายถึง60000เพชรมอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*30,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*3;
ใช้จ่ายถึง100000เพชรมอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*40,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้ม*5;
คำอธิบาย:
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนดระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติผู้เล่น
สามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัลหากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวันจะมีการรีเซตทุกวันทุกวัน
กิจกรรมวันที่22- 28 พค.
 
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า