กิจกรรมวันที่8- 14 พค.

Time: 2015-05-08 11:06:02

กิจกรรมที่ 1PK นอกมืองมอบเพชรแดง
 เวลากิจกรรม:วันที่ 8 พฤษภาคม 00:00 – 14 พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ไปสังหารผู้เล่นอื่นในนอกเมือง
สามารถสังหาร 10ท่าน  ผู้เล่นก็รับเพชรแดงไปใช้กันฟรีๆ 600เพชรแดง
คำอธิบาย
1. ผู้เล่นต้องรับภารกิจก่อนที่ ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ก่อนไปสังหารผู้เล่นอื่น นอกเมือง  ถึงจะได้
รับผลของกิจกรรม
2. หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่าตัวเอง 10เลเวล ระบบจะไม่นำมาคิดคำนวน
3. ของรางวัลสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น


กิจกรรมที่ 2เพิ่มกวาดล้างดันเจี้ยน
เวลากิจกรรม: วันที่ 8 พฤษภาคม 00:00 – 14 พฤษภาคม 23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  ในแต่ละวันผู้เล่นสามารถทำการกวาดล้างดันเจี้ยนได้สูงสุด 50 ครั้งและค่าใช้จ่ายในการ
กวาดล้างลดราคา20%

กิจกรรมที่3: วางจำหน่ายห่ออัพเลเวลสูงสุด
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 8 พฤษภาคม 00:00 – 14 พฤษภาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่าย ห่ออัพเลเวลสูงสุดในราคา 999เพชรเท่านั้น
ห่ออัพเลเวลสูงสุด:เมื่อเปิดแล้วจะได้รับ การ์ดEXPใหญ่*5, เหรียญคืนชีพ*2,ยากำลังกาย(20จุด)*1นอกจาก
นั้นมีโอกาสเปิดได้ยากำลังกาย100จุด
คำอธิบาย:
ตัวละครแต่ละตัวละครจำกัดจำนวนการซื้อเพียง10ห่อเท่านั้น

กิจกรรมที่ 4เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: วันที่ 8 พฤษภาคม 00:00 – 14 พฤษภาคม 23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติมเงินครั้งแรกได้
จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ100%:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,gold*30000
และมีโอกาสได้รับ
หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*1
ถุงเงินทุนประเทศ*3
บัตรอัพเกรดอุปกรณ์*5
ผงสีส้มII*3
คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1
เกล็ดมังกรเพลิง*1


กิจกรรมที่ 5 สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม:วันที่ วันที่ 8 พฤษภาคม 00:00 – 14 พฤษภาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:อาหารสัตว์เลี้ยง*2;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*3,gold*30000
ใช้จ่ายถึง 10000钻เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*4,gold*40000,หีบสุ่มอัญมณีบรรพบุรุษเลเวล1*1;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*20,gold*100000,หีบสุ่มอัญมณีบรรพบุรุษเลเวล1*3;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*2,ผงสีส้มII *8,หีบสุ่มอัญมณีบรรพบุรุษเลเวล1*10;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,ผงสีส้มII *10,หีบสุ่มอัญมณีบรรพบุรุษเลเวล1*12;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ  ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
 กิจกรรมวันที่8- 14 พค.

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า