กิจกรรมวันที่24-30 เม.ย

Time: 2015-04-24 14:45:18

กิจกรรมที่ 1 ขนส่งรถม้าประเทศรับรางวัลเท่าตัว
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 24เมษายน 00:00 – 30เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการขนส่งรถม้าประเทศ เมื่อสำเร็จภารกิจแล้วจะได้รับรางวัลเท่าตัวอีกเท่าตัว

กิจกรรมที่ 2 ท้าทายหอคอยสูงสุด
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 24เมษายน 00:00 – 30เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นผ่านหอยสูงสุดในชั้นที่สาม จะได้รับรางวัลพิเศษนอกเหนือจากรางวัลปกติ
รางวัล: ผงสีฟ้าV *6,อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*1,ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1
คำอธิบาย:ของรางวัลจะส่งเข้ากระเป้าผู้เล่นอัตโนมัติเมื่อผ่านด่านที่สามของหอคอยสูงสุด  หอคอยสูงสุด
สามารถเข้าได้ที่  นักสำรวจ ในเมืองหลวงบน

กิจกรรมที่ 3ลดราคาไอเทมสุดพิเศษ
เวลากิจกรรม: วันที่ 24เมษายน 00:00 – 30เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมในร้านไอเทมมอลจะมีการลดราอเทมทุกวัน
วันที่ 24เมษายนยน,ถุงเงินทุนประเทศลด 10%
วันที่ 25เมษายนยน,ห่อของขวัญสัตว์เลี้ยงสีส้มลด25%
วันที่ 26เมษายนยน,บุษราคัมพายุมีตำหนิ20%
วันที่ 27เมษายนยน,ทับทิมเปลวเพลิงมีตำหนิ20%
วันที่ 28เมษายนยน,พลอยสีฟ้าหิมะแข็งมีตำหนิ20%
วันที่ 29เมษายนยน,คริสตัลมีตำลด15%
วันที่ 30เมษายนยน,หยกแผ่นดินมีตำหนิ20%

กิจกรรมที่ 4 เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: วันที่ 24เมษายน 00:00 – 30เมษายน 23:59
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวัน ไม่ว่าค่าไหน ก็สามารถรับ ห่อเติมเงินครั้งแรกได้
จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ100%:หีบสมบัตินำโชค*1,ผงสีฟ้าV *10
และมีโอกาสได้รับ
บัตรExp (1ชม)*1
หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*1
เพชรแดง*5000
คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1


กิจกรรมที่ 5 สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม:วันที่ 24เมษายน 00:00 – 30เมษายน 23:59
เนื้อกิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*1,ผงสีฟ้าV *2;
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,การ์ดลดราคาอัพเกรด*3;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*5,ผงสีฟ้าV *8;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*4,การ์ดลดราคาอัพเกรด*8;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100)*30,ผงสีฟ้าV *70;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*40,ผงสีส้มII *20;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*50,ผงสีส้มII *30;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ  ผู้เล่นสามารถ
รับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
กิจกรรมวันที่24-30 เม.ย

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า