กิจกรรมวันที่ 10-16 เม.ย

Time: 2015-04-10 14:37:29

กิจกรรมที่ 1เทศการลสงการต์มอบรางวัญใหญ่
เวลากิจกรรม: 10เมษายน ยน 00:00 -วันที่   16เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ผู้เล่นที่เมีเลเวล 30ขึ้นไป หากทำการล็อกอิน สามารถเข้าไปรับรางัลเทศกาล
สงการต์มอบรางวัญใหญ่ได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง
10เมษายน ยน:เพชรแดง*500
11เมษายน ยน:เพชรแดง*1000
12เมษายน ยน:เพชรแดง*2000
13เมษายน ยน:GOLD*50000
14เมษายน ยน:ผงสีฟ้า IV*5
15เมษายน ยน:ผงสีส้ม II*2
16เมษายน ยน:หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*2

 
กิจกรรมที่ 2สงการต์ มอบค่าเกีบรติยศ
เวลากิจกรรม: 10เมษายน ยน 00:00 -วันที่   16เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมภายในเกมส์ตามที่กิจกรรมก็รับไปเลยค่าเกีบรติยศและ
ทุนประเทศ อย่าพลาดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะ พลาดแล้วพลาดเลยขนส่งธรรมดา เมื่อขนส่งสำเร็จแล้วจะได้รับ 20ค่าเกีบรติยศ ทุกครั้งที่ขนส่งจะได้รับค่าทุนประเทศเพิ่ม100ขนส่งประเทศ เมื่อขนส่งสำเร็จแล้วจะได้รับ 40ค่าเกีบรติยศ ทุกครั้งที่ขนส่งจะได้รับค่าทุนประเทศเพิ่ม200
ทุกครั้งที่บูชาแท่นบูชากิลด์จะได้รับ 4ค่าเกีบรติยศ
ทุกครั้งที่บูชาแท่นบูชากิลด์โดยใช้เพชร จะได้รับ 20ค่าเกีบรติยศ
ผ่านกิจกรรมเทพธิดาครั้งแรก(ชั้นที่ 10)ได้รับ4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมหอคอยครั้งแรก(ชั้นที่ 7)ได้รับ 4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมผีดิบล้อมเมืองครั้งแรก(สำเร็จ)ได้รับ 4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมเครื่องสังหารครั้งแรก(สังหาร 100คน)ได้รับ 4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมซากโบราณสูญหายครั้งแรก(ชั้นที่ 2)ได้รับ4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมเขาวงกตแคสเซอร์รี่าครั้งแรก(ผ่านกิจกรรม)ได้รับ4ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
ผ่านกิจกรรมทหารเหล็กกล้าครั้งแรก(บอสตัวแรก)ได้รับ4 ค่าเกีบรติยศและค่าทุนประเทศเพิ่ม20
 
กิจกรรมที่ 3 เติมเงินครั้งแรกในสงการต์รับเท่าตัว
ระยะเวลากิจกรรม: 10เมษายน  00:00 -วันที่   16เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเติมครั้งแรกในช่วงสงการต์ได้หนึ่งครั้ง  เมื่อทำการ
เติมเงินครั้งแรกในเทศการสงการต์จะได้รับเพชรเท่าตัวโดยกิจกรรมเริ่มจากวันที่: 10เมษายน
00:00 เป็นต้น
ไปเมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกในช่วงกิจกรรมจะได้รับเพชรเพิ่มเป็นเท่าตัว
(เพชรฟ้า+เพชรแดง)
ตัวอย่าง:เมื่อทำการเติมเพชรจำนวน 600เพชรผู้เล่นก็จะได้1200เพชร(600เพชรฟ้า+600เพชร
แดง)
คำเตือน
1. หนึ่งไอดีสามารถรับผลกิจกรรมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
2. เพชรที่ได้เพิ่มจากกิจกรรมเป็นเพชรแดงไม่สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขายระหว่างผู้เล่นได้

กิจกรรมที่ 4สงการต์ ผ่านดันเจี้ยน ได้ค่าประสบการณ์คูณสอง
เวลากิจกรรม:วันที่ : 10-16เมษายน (เปิดค่าประสบการณ์คูณสองทุกวันเวลา 12:00-14:00,20:00-22:00)
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมทุกวันเวลา 12:00-14:00และ20:00-22:00ระบบจะทำการเปิดค่าประสบการณ์คูณ
สอง อย่าพลาดโอกาสนี้
คำอธิบาย:
กิจกรรมนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรEXPจะทำให้ได้รับค่าประการณ์เพิ่มขึ้นอีก

กิจกรรมที่5 หีบสมบัติเทศกาลสงการต์
เวลากิจกรรม: 10เมษายน ยน 00:00 -วันที่   16เมษายน 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ในร้านไอเทมมอลจะมีการจำหน่ายหีบสมบัติเทศกาลสงการต์ ในราคา 399เพชร
เมื่อเปิดหีบสมบัติเทศกาลสงการต์แล้ว มีโอกาสที่จะได้รับเครื่องประดับสงการต์  หินอัญมณี
ต่างๆ และไอเทมล้ำค่ามากมาย  
 เครื่องประดับสงการต์ :เพิ่มค่าทำร้ายทั้งหมด+80,ความเร็วในการเคลื่อนที่+3,HP +8%(ใช้ได้
30 วัน)
หีบสมบัติเทศกาลสงการต์:เมื่อเปิดหีบสมบัติเทศกาลสงการต์แล้ว มีโอกาสที่จะได้รับเครื่อง
ประดับสงการต์  หินอัญมณีต่างๆ และไอเทมล้ำค่ามากมาย  
 
กิจกรรมที่ 6สงการต์ สะสมการใช้จ่าย
เวลากิจกรรม: 10เมษายน ยน 00:00 -วันที่   16เมษายน 23:59
เนื้อกิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร  มอบ:น้ำยากำลังกาย(20จุด)*2
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:หีบสมบัติเทศกาลสงการต์*1,บัตรลดราคาอัพเกรด*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:หีบสมบัติเทศกาลสงการต์*2,บัตรลดราคาอัพเกรด*2;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*4,ผงสีฟ้าV*10;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง(100จุด)*16,ผงสีฟ้าV *40;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*4,ถุงเงินทุนประเทศ*15;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,ถุงเงินทุนประเทศ*30;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ  ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน

กิจกรรมวันที่ 10-16 เม.ย
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า