ประกาศรวมเซิฟS4-S5

Time: 2015-04-07 16:30:21

เรียนผู้เล่นที่เคารพทุกท่าน การรวมเซิฟเวอร์S4 หินแสงดาวและ S5 มังกรตื่นจะทำการเซิฟเวอร์
ในวันที่09 เมษายน เวลา 9.00-13.00น. การรวมเซิฟในครั้งนี้เป็นไปตามกำหนดการจากทางเกมส์
และเพื่อให้ผู้เล่นได้พบเจอกันเพื่อนใหม่ๆ ดังนั้นก่อนถึงเวลาปิดปรับปรุงเพื่อรวมเซิฟ ขอให้ผู้เล่น
ออกจากเกมส์และขอให้จัดการของในคลังประเทศให้เรียบร้อยด้วย เพราะหลังรวมเซิฟประเทศ
จะถูกรีเซตใหม่อีกครับ
คำอธิบายเกี่ยวกับการรวมเซิฟเวอ์ S4และS5
เขตเขตการรวมเซิฟ: S4 หินแสงดาวและ S5 มังกรตื่น
ชื่อเซิฟเวอร์หลังรวมเซิฟ:M4 มังกรแสง(S4+S5)
วันเวลารวมเซิฟเวอร์:วันที่ 09 เมษายน เวลา 9.00-13.00น.
อธิบายการรวมเซิฟเวอร์:
1.ปัญหาชื่อซ้ำ
หลังรวมเซิฟเวอร์แล้ว หากพบว่ามีชื่อตัวละครซ้ำกัน  เมื่อมีชื่อตัวละครซ้ำกันหลังรวมเซิฟเวอร์
แล้ว ระบบจะส่งไอเทม การ์ดเปลี่ยนชื่อ ให้ตัวละครทางจดหมายของตัวละคร  ไอเทมสามารถใช้
ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน
2. สงครามประเทศ
หลังรวมเซิฟเวอร์แล้ว ถ้าหากประเทศถูกรีเซต   สงครามประเทศจะเริ่มในวันเสาร์ของอาทิตย์ถัด
ไปหลังรวมเซิฟเวอร์

คำอธิบายสงครามประเทศ:
สงครามประเทศจะเริ่มในวันเสาร์ เวลา 18:00 ในอาทิตย์แรกของการรวมเซิฟเวอร์ในเวลาที่รวม
เซิฟเวอร์นั้น ประเทศของทั้งสองเซิฟเวอร์นั้นจะถูกรีเซตใหม่ และจำเป็นต้องทำสงครามประเทศ
กันเพื่อชิงประเทศ(ถ้าหากทำการรวมทั้งสามเขต  ทั้งสามเขตต้องทำสงครามและต้องเลือกเพียง
สองเขตเพื่อนเข้าร่วมต่อสู้สงครามประเทศ  ดังนั้นในอาทิตย์ถัดไปผู้ชนะสามารถเข้าร่วมสงคราม
ประเทศและผ่านการทำสงครามประเทศได้
คำเตือน1:หลังรวมเซิฟสมาชิกและขุนนางประเทศต้องออนไลน์ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  หากไม่มีผู้
เล่นออนไลน์สงครามประเทศจะไม่เปิด การชิงประเทศจะถูกเลื่อนออกไปอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลัง 
หากในวันนั้นถึงเวลา23:59  ยังไม่มีสมาชิกและขุนนางออนไลน์อีก การชิงประเทศจะถูกเลื่อนไป
เป็นวันเสาร์ถัดไป
คำเตือน2:ถ้าหากการชิงชัยได้คะแนนเท่ากัน ระบบจะต่อเวลาการชิงชัยออกไปอีกหนึ่งชั่วโมง 
เพื่อหากฝ่าย
ชนะ หากถึงเวลา23:59ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะ  ระบบจะเปิดการชิงชัยอีกครั้ง ในวันเสาร์ของอาทิตย์
ถัดไป
คำเตือน3:ประเทศที่เข้าร่วมสงครามประเทศนั้นจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของประเทศได้

ฟังก์ชั่นต่างๆของประเทศที่ใช้ไม่ได้ได้แก่:
ซื้อสกิลประเทศ
ขโมยหนังสือ
สร้างหมอก
จัดการคลังประเทศ
ประเทศไม่สามารถเพิ่มกิลด์
กิลด์ไม่สามารถออกจากประเทศ
ไม่สามารถสร้างพันธิมิตรและแยกพันธิมิตร
จำกัดการเชิญกิลด์เข้าประเทศ
จำกัดการเข้าร่วมสงครามประเทศ
การโยนไข่และส่งดอกไม้ให้พระราชาประเทศ
บัพต่างๆของประเทศ
การเพิ่มสามารถชิก การแตะผู้เล่นออก
รถสินค้าและรอยดาวไม่ได้รับผลกระทบ

ทางเกมส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นทุกท่านจะได้รับความสนุกในการเล่นมากขึ้นและให้การสนับ
สนุนแก่เกมส์ต่อไป เพื่อทางเกมส์จะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต้องขออภัย ในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
ประกาศรวมเซิฟS4-S5

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า