ประกาศแจ้งการอัพแพทชใหม่

Time: 2015-04-07 15:54:30

ทางเกมส์จะทำการอัพแพทชใหม่ในวันที่ 9 เมษายนเวลา  9:00 - 13:00น. โดยมีเนื้อหาการอัพ
แพทชดังต่อไปนี้
1. เพิ่มกิจกรรมใหม่ หอคอย กิจกรรมที่ผู้เล่นต้องต่อสู้เพียงคนเดียว ผ่านชั้นต่างๆ แต่ละตัวละคร
สามารถเข้าหอคอยได้วันละหนึ่งครั้ง
2. เพิ่มฟังก์ชั่น มารสิง เพิ่มคุณสมบัติอุปกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น
3. เพิ่มดาวระดับยอดเยี่ยม
4. ปรับเปลี่ยนจับฉลากล็อกอินประจำวันเป็นล็อกอินรายเดือนรับรางวัลตามวันที่ล็อกอินและvip
รับรางวัลเพิ่มเท่าตัว
5. ปรับเปลี่ยนค่าประสบการณ์ที่ใช้ในการอัพเลเวล ปรับเปลี่ยนรางวัลในกิจกรรมต่างๆให้เหมาะ
สมกับเลเวล
6. หน้าแสดงVIPปรับให้สวยขึ้น
7. เพิ่มจำกัดการรับเควสสูงสุดเป็น20ภารกิจ
8. เพิ่มระบบเรียก Boss
9. ปรับค่าพลังต่อสู้ในแผนที่ไกอา
10. เปลี่ยนหน้าแสดงUI ทั้งหมด ปรับตัวหนังและรูปภาพต่างๆ
11. เพิ่มระบบฉายาให้สามารถอัพเลเวลได้ ยิ่งอัพเลเวลยิ่งเพิ่มค่าคุณสมบัติให้เพิ่มขึ้นและสวย
งามยิ่งขึ้น
12. ปรับระบบความสำเร็จรูปแบบใหม่ เช่น สำเร็จเติบโต สำเร็จผ่านดันเจี้ยน สำเร็จอันดับ ให้
ผู้เล่นได้ท้าทายและรับรางวัลเมื่อสำเร็จถึงค่าที่เกมส์กำหนด
 
หมายเหตุ:หลังอัพแพทชเรียบร้อยแล้ว  ผู้เล่นจำเป็นต้องไปอัพเดตตัวเกมสจากApp Store, 
Google Play หรือโหลดจากหน้าเว็ป
ประกาศแจ้งการอัพแพทชใหม่

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า