กิจกรรมวันที่3-9 เม.ย

Time: 2015-04-03 11:53:32

กิจกรรมที่ 1ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 3เมษายน 00:00 -วันที่   9 เมษายน23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 15ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไปรับ
รางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัลที่เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1 :เพชรแดง*300
ล็อกอินวันที่2 :เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2
ล็อกอินวันที่3: ถุงเงินทุนประเทศ*5
ล็อกอินวันที่4 :เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*3
ล็อกอินวันที่5:เพชรแดง*1000
ล็อกอินวันที่6:การ์ดลดราคาอัพเกรด*10
ล็อกอินวันที่7 :เพชรแดง*1500

กิจกรรมที่ 2  PK นอกมืองมอบเพชรแดง
 เวลากิจกรรม:3เมษายน 00:00 -วันที่   9 เมษายน23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง เมื่อรับภารกิจแล้ว
ในวันนั้นผู้เล่นสามารถสังหารผู้เล่นอื่นได้ 10ท่านในนอกเมือง ผู้เล่นก็รับเพชรแดง*600
คำอธิบาย
1. ผู้เล่นต้องรับภารกิจก่อนที่ ที่ NPC มอริเซต ในเมืองหลวงล่าง ก่อนไปสังหารผู้เล่นอื่น นอกเมือง  ถึงจะได้รับผลของกิจกรรม
2. หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่าตัวเอง 10เลเวล ระบบจะไม่นำมาคิดคำนวน
3. ของรางวัลสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น
 
กิจกรรมที่ 3ลดราคารอยดาว
เวลากิจกรรม:3เมษายน 00:00 -วันที่   9 เมษายน23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้เพชรในการรอยดาว จะได้รับส่วนลด 20 % อย่าพลาดเพิ่มคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ในเวลานี้
 
กิจกรรมที่ 4 สิ้นเดือนเติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 3เมษายน 00:00 -วันที่   9 เมษายน23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินถึงยอดที่กิจกรรมกำหนด  ก็สามารถรับ ห่อเติมเงินครั้ง
แรก  ได้จาก NPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ :เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,ผงสีฟ้าV *1
และมีโอกาสได้รับ
หีบสุ่มอัญมณี(LV.1)*1
ถุงเงินทุนประเทศ*2
การ์ดลดราคาอัพเกรด*5
ผงสีส้มII *1
เกล็ดมังกรไฟ*1


กิจกรรมที่ 5  สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบโชค
เวลากิจกรรม: 3เมษายน 00:00 -วันที่   9 เมษายน23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 500เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*2;
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*4,ถุงเงินทุนประเทศ*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*6,ถุงเงินทุนประเทศ*2;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2,ถุงเงินทุนประเทศ*3;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*17,ถุงเงินทุนประเทศ*10,ตราประทับไหล่สีส้มPK3*1;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*6,Gold*250000,ตราประทับไหล่สีส้มPK4*1;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*8,Gold *350000,ตราประทับจี้สีส้มPK4 *1;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ  ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน

หมายเหตุ:รายละเอียดกิจกรรมยึดตามประกาศในหน้าเว็ปนี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงือนไขของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

กิจกรรมวันที่3-9 เม.ย

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า