เขาวงกตแคสเซอร์รี่

Time: 2015-01-20 12:40:36

เปิดเลเวล16 เข้าร่วมกิจกรรมเขาวงกตแคสเซอร์รี่ ได้รับExp ชิ้นส่วนวิญญาณ ความรัก ความกล้า
หาญและความหวัง เขาวงกตแคสเซอร์รี่มีทั้งหมด 7 ชั้นแต่ละชั้นมีการท้าดวลต่างกัน ท่านต้อง
ระวังให้ดี ใช้ปัญญาและควาเฉลียวฉลาดถึงจะทดสอบผ่าน แต่ละวันสามารถเข้าร่วมได้เพียง1ครั้ง

เขาวงกตแคสเซอร์รี่

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า