สงครามประเทศ

Time: 2015-01-20 12:08:55

ทุกวันเสาร์สามารถเปิดสงครามประเทศ1ครั้ง ทำการต่อสู้ในแผนที่ประเทศที่เปิดสงครามประเทศ
เป็นเช่นนี้ประเทศที่เปิดฉากสงครามประเทศมีข้อได้เปรียบเป็นพิเศษ คุ้นเคยแผนที่ของประเทศ!
สงครามประเทศทุกครั้งมีเวลาจำกัด   ผู้ที่คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะภายในเวลาที่กำหนด แน่นอน
ที่ท่านจะสามารถกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้หมดได้

เวลา:วันเสาร์
1.จำกัดจำนวนครั้ง:หนึ่งครั้งทุกวัน(เวลา19:00น.-21:00น.ราคาประมูลหนังสือสงคราม,เวลา21:15น
.-22:00น.ต่อสู้)
2.จำกัดเลเวล:Lv.15,เพียงเข้าร่วมสงครามประเทศทั้งสองฝ่าย สมาชิกกิลด์แต่ละคนจะเข้าร่วมสงคราม
3.รางวัล:อุปกรณ์,Exp,เพาะเลี้ยง
สงครามประเทศ

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า