กิลด์BOSS

Time: 2015-01-20 12:04:09

วิหารโบราณหัวหน้ากิลด์จำเป็นต้องใช้หินขนส่งกระตุ้นดันเจี้ยน,กระตุ้นสำเร็จแล้วดันเจี้ยนจะ
เปิดวันนั้นในเวลา22:00น.-24:00น.,เวลาจำกัด2ชั่วโมง!ไม่จำกัดจำนวนคน,ตราบใดที่กิลด์
เดียวกันสามารถเข้าร่วม ดันเจี้ยนความยากจะอิสระในการเลือก เชื่อได้ว่าต้องเป็นทีมที่ดีอย่างแน่
นอนจะได้รับผลสงครามที่ดี !
เวลา:ทุกวัน
1.จำกัดจำนวนครั้ง:สองครั้งทุกวัน(22:00-24:00)
2.จำกัดเลเวล:Lv.15,เข้าสู่กิลด์แล้วสามรถเข้าร่วมกับ
3.รางวัล:อุปกรณ์,Exp,Gold,เพาะเลี้ย
กิลด์BOSS

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า