สงครามความร่วมมือกิลด์

Time: 2015-01-20 11:56:00

สงครามความร่วมมือกิลด์,ต้องหัวหน้าหรือรองหัวหน้ากิลด์จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม。
ในสงครามความร่วมมือ,สามารถผ่านการชิงและยึดครองธงจะได้รับคะแนน ,เมื่อสิ้นสุดกิลด์
คะแนนสูงจะได้รับรับชัยชนะ
เวลา:วันอาทิตย์`จำกัดจำนวนครั้ง:ทุกวันหนึ่งครั้ง
1.จำกัดเลเวล
2.จำกัดเลเวล:Lv.15,เข้าสู่กิลด์แล้วสามรถเข้าร่วมกับ
3.รางวัล:อุปกรณ์,Exp,Gold,เพาะเลี้ยง
สงครามความร่วมมือกิลด์

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า