กิจกรรมวันที่ 10 - 16 ตค.

Time: 2014-10-10 11:55:20

กิจกรรมที่ 1 สำเร็จภารกิจดำรงชีพ มอบEXP
เวลากิจกรรม: 10 ตุลาคม00:00 -วันที่   16ตุลาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นสำเร็จภารกิจดำรงชีพแล้วจะได้รับรางวัลเท่าตัว (ภารกิจตกปลา  ทำอาหาร 
แยก  สร้างอุปกรณ์)เมื่อสำเร็จภารกิจสุดท้ายจะได้รับEXP*50000
คำอธิบาย:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นจำเป็นต้องทำภารกิจดำรงชีพให้สำเร็จทุกภารกิจในวันแรก และต้องทำภารกิจใน
วันที่สองถึงจะได้รับรางวัลของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 2เพิ่มอัตราอัพเกรดอุปกรณ์
เวลากิจกรรม: 10 ตุลาคม00:00 -วันที่   16ตุลาคม  23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  มีการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกอัพเกรดอุปกรณ์ 20%
ตัวอย่าง:เวลาปกติความสำเร็จ 50%  ในเวลากิจกรรมจะเพิ่มเป็นความสำเร็จ 60% 

กิจกรรมที่ 3ลดราคารอยดาว
เวลากิจกรรม:10 ตุลาคม00:00 -วันที่   16ตุลาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้เพชรในการรอยดาว จะได้รับส่วนลด 10 % อย่าพลาดเพิ่มคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ในเวลานี้

กิจกรรมที่ 4  สะสมการใช้จ่ายรายวัน มอบโชค
เวลากิจกรรม: 10 ตุลาคม00:00 -วันที่   16ตุลาคม  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน  ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง 2000เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*1,หินอักษรลับ*1;
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*2,หินอักษรลับ*2;
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร  มอบ:การ์ดลดราคาอัพเกรด*5,หินอักษรลับ*3;
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร  มอบ:หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1,เกล็ดมังกรเพลิง*1;
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร  มอบ:หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*2,เกล็ดมังกรเพลิง*2;
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร  มอบ:คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*150;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน

กิจกรรมที่ 5 เติมเงินได้แต้มเทพสงคราม
ระยะเวลากิจกรรม: 12กันยายน 00:00 -วันที่  18กันยายน23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นทำการเพชรถึงค่า 1000 เพชร จะได้รับ 1แต้มเทพสงคราม


กิจกรรมวันที่ 10 - 16 ตค.
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า