กิจกรรมวันที่ 08 - 14 สค.

Time: 2014-08-08 11:30:52

กิจกรรมที่ 1 ดอกมะลิของขวัลวันแม่
เวลากิจกรรม:วันที่ 8สิงหาคม 00:00 – 14 สิงหาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นสำเร็จภารกิจสุดท้ายของสกิลอาชีพรอง(สร้าง/ตกปลา/แยก/ทำอาหาร)
ก็รับดอกมะลิไปเลยหนึ่งดอก
 ดอกมะลิสามารถนำไปแลกของรางวัลได้ที่ NPC มอริสเซตต์ 
ดอกมะลิ 6ดอก สามารถแลกของรางวัลวันแม่(เล็ก)
ดอกมะลิ 14 ดอก สามารถแลกของรางวัลวันแม่(ใหญ่)
 ของรางวัลที่แลกจากNPC มอริสเซตต์ 
ของรางวัลวันแม่(เล็ก):gold*50000,EXP*50000
รางวัลวันแม่(ใหญ่): gold*100000,EXP*100000 สุ่มหินอัญมณีระดับLv.1-4
 
กิจกรรมที่ 2 ต้องรับวันแม่ คูณEXP
เวลากิจกรรม:วันที่ 8สิงหาคม 00:00 – 14 สิงหาคม 23:59(เปิดคูณEXP
ทุกวันเวลา 12:00-14:00, 20:00-22:00)
เนื้อหากิจกรรม:
 ในเวลากิจกรรมทุกวันเวลา 12:00-14:00 และ 20:00-22:00ระบบจะทำการเปิดคูณEXP*2 เพื่อให้
ผู้เล่นได้รับEXPเท่าตัว
คำอธิบาย:
เมื่อใช้บัตรEXP จะได้รับค่าEXPเพิ่มขึ้นไปอีก

กิจกรรมที่ 3ลดราคารอยดาว
เวลากิจกรรม:วันที่ 8สิงหาคม 00:00 – 14 สิงหาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้เพชรในการรอยดาว จะได้รับส่วนลด 10 % อย่าพลาดเพิ่มคุณสมบัติของอุปกรณ์ในเวลานี้

กิจกรรมที่ 4  เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: วันที่ 8สิงหาคม 00:00 – 14 สิงหาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในค่าสุดท้าย เมื่อกิจกรรมจบแล้ว
จะได้รับรางวัลตามค่าที่เติม
เติมถึง2000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*5
เติมถึง5000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*6,การ์ดลดราคาอัพเกรด*4
เติมถึง10000เพชร  มอบ:ถุงเงินทุนประเทศ*12,การ์ดลดราคาอัพเกรด*10
เติมถึง30000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*2,ถุงเงินทุนประเทศ*15,การ์ดลดราคาอัพเกรด*15
เติมถึง50000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*5,ถุงเงินทุนประเทศ*20,การ์ดลดราคาอัพเกรด*20
เติมถึง100000เพชร  มอบ:เกล็ดมังกรไฟ*10,ถุงเงินทุนประเทศ*40,การ์ดลดราคาอัพเกรด*40
คำอธิบาย :
1.ของรางวัลจะไม่ได้รับทุกรายการ จะได้รับรางวัลเพียงยอดใช้จ่ายในค่าที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว
เท่านั้น
2.ของรางวัลจะส่งให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละคร ภายใน 3วันทำการ
 
กิจกรรมที่ 5  เติมเงินนับวัน มอบรางวัลดีดี
เวลากิจกรรม: วันที่ 8สิงหาคม 00:00 – 14 สิงหาคม 23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิกจรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินไม่ว่าเท่าไร ก็จะคิดว่าเป็นการเติมเงินในวันนั้น  เมื่อผู้เล่นถึง
จำนวนวันเติมที่กิจกรรมกำหนด ก็รับรางวัลไปเลย
เติมเงินติดต่อกัน 3วัน มอบ:1000 เพชร
เติมเงินติดต่อกัน 5วัน มอบ:1500   เพชร
เติมเงินติดต่อกัน  7วัน มอบ:2000  เพชร
คำอธิบาย:
1. ของรางวัลจะส่งพียงค่าที่สูงที่สุดของรางวัลที่ผู้เล่นเติมถึง
2. ของรางวัลกิจกรรมจะส่งให้ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละครภายใน 3 วันทำการ

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า