กิจกรรมวันที่ 01 - 07 สค.

Time: 2014-08-01 10:50:01

กิจกรรมที่ 1 เดือนสิงหาลงทะเบียนกิจกรรมรับโชค
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 1 สิงหาคม 00:00 - 31สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นที่มีเลเวลมากกว่า 20 ทุกวันสามารถลงทะเบียนกิจกรรมล็อกอิน  ที่ NPC
ทูตVIPเพื่อรับภารกิจนับวันลงทะเบียนกิจกรรม เมื่อสำเร็จภารกิจแล้วถึงจะนับวันลงทะเบียน  
เมื่อผู้เล่ลงทะเบียนถึงจำนวนวันที่กิจกรรมกำหนดก็รับรางวัลกิจกรรมไปเลย  เมื่อลงทพเบียน
กิจกรรมถึง 2วัน/5วัน/10วัน/17วัน/25วัน ก็รับรางวัลกิจกรรมไปเลย   เมื่อลงทะเบียนกิจกรรม
ถึงยอดตามที่กิจกรรมกำหนดของรางวัลจะส่งเข้าทางจดหมายของตัวละครอัตโนมัติ
รายละเอียดของรางวัล:
ลงทะเบียนหีบสมบัติ (2วัน): อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*1,ถุงเงินทุนประเทศ*1,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*10, gold*10000
ลงทะเบียนหีบสมบัติ (5วัน): อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*2,ถุงเงินทุนประเทศ*2,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*20, gold *20000
ลงทะเบียนหีบสมบัติ (10วัน): อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*3,ถุงเงินทุนประเทศ*3,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*40, gold *40000
ลงทะเบียนหีบสมบัติ (17วัน): อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*5,ถุงเงินทุนประเทศ*5,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*100, gold *100000
ลงทะเบียนหีบสมบัติ (25วัน): อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*8,ถุงเงินทุนประเทศ*8,ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*200, gold *200000

กิจกรรมที่ 2 ขนส่งรถม้าประเทศรับค่าเกีบรติยศประเทศอีกเท่าตัว
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 1 สิงหาคม 00:00 – 7 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการขนส่งรถม้าประเทศ เมื่อสำเร็จภารกิจแล้วจะได้รับ
ค่าเกีบรติยศประเทศอีกเท่าตัว

กิจกรรมที่ 3 อัญมณีลดราคาพิเศษ
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 1 สิงหาคม 00:00 – 7 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมอัญมณีในร้านไอเทมมอลลดราคา 10% อย่าพลาดซื้อนะ!
คำอธิบาย : VIP สามารถรับลดได้อีก

กิจกรรมที่ 4 ตอบแทนการเติมเพชร
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 1 สิงหาคม 00:00 – 7 สิงหาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
1.ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นทำการเติมมากกว่า 2000 เพชร  ผู้เล่นจะได้รับเพชรตอบแทน  ตอบแทนเพชรกลับให้ผู้เล่นถึง  40%  ตามจำนวนที่เติม(การคำนวณยอดการเติมรวม จะคำนวนตามเวลาของกิจกรรม)
2.การส่งตอบแทนเพชรกลับแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง  หลังจากที่กิจกรรมจบแล้ว รางวัลตอบแทนจะส่งให้ผู้เล่นทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์(8/8,15/8,22/8,29/8)
3. หากทำการเติมเพชรเกิน 100000 เพชร  ในการมอบรางวัลจะคิดเพียงในค่า 100000 เพชร  เท่านั้น 
ตัวอย่าง
หากทำการเติม 200000 เพชร ก็จะได้รับการตอบแทนกลับเพียง 40000 เพชรเท่านั้น
ตัวอย่างการตอบแทนกลับ:
ในเวลากิจรรมเมื่อผู้เล่นทำการเติมเพชร  25000 เพชร  ดังนั้นในแต่ละครั้งที่ตอบแทนกลับจะได้รับ 2500เพชร  ส่งรางวัลให้ผู้เล่น 4 ครั้ง   จำนวนเพชรที่ผู้เล่นได้รับการตอบแทนกลับจึงเท่ากับ 10000เพชร
หมายเหตุ
1.จำนวนเพชรในการเติมนั้นนับเพียงจำนวนเพชรฟ้าเท่านั้น
2.เพชรที่ตอบแทนกลับเป็นของรางวัลนั้นเป็นเพชรแดง

กิจกรรมที่ 5 ใช้จ่ายทุกวัน  รับรางวัลใหญ่ทุกวัน
เวลากิจกรรม :วันที่18 กรกฎาคม 00:00 -23กรกฎาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อผุ้เล่นทำการใช้จ่ายเพชรถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ในแต่ละวัน  ก็จะได้รับรางวัล
ไปเลย
ใช้จ่ายถึง 1000เพชร มอบ:วิญญาณสีส้ม*20
ใช้จ่ายถึง 5000เพชร มอบ:วิญญาณสีส้ม*30,การ์ดExpสองเท่า(60นาที)*2
ใช้จ่ายถึง 10000เพชร มอบ:วิญญาณสีส้ม*60,การ์ดExpสองเท่า(60นาที)*2
ใช้จ่ายถึง 30000เพชร มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*10,บัตรลดราคาอัพเกรด*10
ใช้จ่ายถึง 60000เพชร มอบ:เศษคริสตัลสายรุ้งส่องแสง*15,หีบสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1
ใช้จ่ายถึง 100000เพชร มอบ:แผ่นเกล็ดมังกรไฟ*5
คำอธิบาย :
1.เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้ผู้เล่นทางจดหมายของ
ตัวละครอัตโนมัติ  ผู้เล่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้งหมดในกิจกรรมเมื่อใช้จ่ายถึงยอดที่กิจกรรมกำหนด
2.ระบบนับยอดใช้จ่ายในส่วนเพชรฟ้าเท่านั้น
3.กิจกรรมจะทำการรีเซตทุกวัน  ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้ทุกวัน เมื่อใช้จ่ายครบตามที่กิจกรรมกำหนด
กิจกรรมวันที่ 01 - 07 สค.
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า