กิจกรรมวันที่ 11 - 17กค.

Time: 2014-07-11 10:59:28

กิจกรรมที่ 1 ผ่านด่านมอบรางวัลดีๆไม่หยุด
เวลากิจกรรม: วันที่ 11 กรกฎาคม 00:00 -17 กรกฎาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม ทุกวันเมื่อผ่านด่านตามที่กิจกรรมกำหนด ก็รับไปเลย <ของเล่นสัตว์เลี้ยง*1>,
<อาหารสัตว์เลี้ยง*1>。

1.ผ่าน  เทพธิดาคุ้มกัน รอบที่ 15
2.ผ่าน  หอผู้เฝ้าสังเกตการณ์  
3.ผ่าน เขาวงกตแคสเซอร์รี่
คำแนะนำ
1.ผู้เล่นต้องผ่าน กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดใว้ถึงจะได้รับรางวัล  แต่ละกิจกรรมรับรางวัลได้หนึ่งครั้ง   ดังนั้นในแต่ละวันสามารถรับรางวัลได้มากสุด 3รางวัล
 2.เมื่อผู้เล่นผ่านด่านตามที่กิจกรรมกำหนดของรางวัญจะส่งเข้าไปยังกระเป้าของตัวละครอัตโนมัติ
 
 กิจกรรมที่ 2เพิ่มอัตราอัพเกรดอุปกรณ์
เวลากิจกรรม: วันที่11 กรกฎาคม 00:00 -17 กรกฎาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  มีการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีบวกอัพเกรดอุปกรณ์ 20%
ตัวอย่าง:เวลาปกติความสำเร็จ 50%  ในเวลากิจกรรมจะเพิ่มเป็นความสำเร็จ 60% 
 
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มระดับสงคราม
เวลากิจกรรม: วันที่ 11 กรกฎาคม 00:00 -17 กรกฎาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ค่าอัพเกรดยาและค่าใช้จ่ายการคืนชีพ ลดลง 20 % เพื่อให้ผู้เล่น
ได้มันส์กันในสงคราม

กิจกรรมที่ 4  สะสมการใช้จ่าย มอบสัตว์เลี้ยง
เวลากิจกรรม: วันที่11 กรกฎาคม 00:00 -17 กรกฎาคม23:59
เนื้อกิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในแต่ละวัน ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่าย 2000 เพชร มอบ:อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*2;
ใช้จ่าย5000   เพชร มอบ:อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นสูง*1;
ใช้จ่าย 10000  เพชร มอบ:ของเล่นสัตว์เลี้ยง*2,ตราสัญลักษณ์อาวุธส้มPK*1;
ใช้จ่าย 30000   เพชร มอบ:อาหารสัตว์เลี้ยงธรรมดา*5,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1;
ใช้จ่าย 60000   เพชร มอบ:หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*15,หีบสมบัติสัตว์เลี้ยงสีส้ม*1;
ใช้จ่าย 100000  เพชร มอบ:ตราสัญลักษณ์อาวุธส้มPK*3,คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1;
คำอธิบาย :
1.เมื่อใช้จ่ายถึงค่าที่กิจกรรมกำหนด ระบบจะส่งของรางวัลให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายอัตโนมัติ 
ผู้เล่นสามารถรับรางวัลทั้งหมดเมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด
2. การใช้จ่ายเพชรฟ้าเท่านั้นที่ได้รับรางวัล หากเป็นเพชรแดงจะไม่ได้รับรางวัล
3. กิจกรรมสะสมการใช้จ่ายเป็นกิจกรรมรายวัน  จะมีการรีเซตทุกวัน  ทุกวัน
 
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า