กิจกรรมวันที่ 04 - 10 กค.

Time: 2014-07-04 10:35:54

กิจกรรมที่ 1 ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 4 กรกฎาคม  00:00-วันที่   10 กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 15 ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไป
รับรางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัล
ที่เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1: เพชรแดง*100
ล็อกอินวันที่2:เหรียญชุบชีวิต*2
ล็อกอินวันที่3:อาหารสัตว์เลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่4:หีบสมบัติสุมเศษอัญมณี(Lv.1)*1
ล็อกอินวันที่5: ชิ้นส่วนวิญญาณสีฟ้า*40
ล็อกอินวันที่6:ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*15
ล็อกอินวันที่7:เพชรแดง*1000
กิจกรรมวันที่ 04 - 10 กค.

กิจกรรมที่ 2PK นอกเมือง มอบค่าเพาะเลี้ยง
เวลากิจกรรม: 4 กรกฎาคม  00:00-วันที่   10 กรกฎาคม 23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถรับภารกิจสังหารได้ที่ NPC มอริสเซตต์   เพียงผู้เล่นออก
ไปนอกเมืองในแผนที่ประเทศแล้ว สังหารผู้เล่นอื่น 10คน  ก็สามารถรับ ค่าความรัก 
ความกล้า   ความหวัง อย่างละ 300แต้ม
คำอธิบาย
1.ขอให้รับภารกิจที่ NPC มอริสเซตต์    ก่อนที่จะไปทำการสังหารผู้เล่นอื่น ในแผนที่ นอกเมือง 
แผนที่ประเทศ
2.หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่า ตัวละครตัวเอง 10เลเวล จะไม่นับจำนวนการสังหาร
3.สามารถรับภารกิจได้วันละ 1ครั้ง
กิจกรรมวันที่ 04 - 10 กค.

กิจกรรมที่ 3หีบสมบัตินำโชค นำโชคมอบอัญมณียอดเยี่ยม
เวลากิจกรรม: 4 กรกฎาคม  00:00-วันที่   10 กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อเปิดหีบสมบัตินำโชค  นอกจากของรางวัลที่ระบุใว้ในหีบสมบัตินำโชคแล้ว
ยังมีโอกาสเปิดแล้วจะสุ่มได้ อัญมณียอดเยี่ยม  มาท้าโชคเปิดกันเถอะ  ถึงเวลาทำอุปกรณ์สีส้มแล้ว
 กิจกรรมวันที่ 04 - 10 กค.

กิจกรรมที่ 4 เติมเงินครั้งแรกในแต่ละวันมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 4 กรกฎาคม  00:00-วันที่   10 กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินถึงยอดที่กิจกรรมกำหนด  ก็สามารถรับ ห่อเติมเงินครั้งแรก 
ได้จากNPC มอลิเซท วันละหนึ่งห่อ
เมื่อเปิดห่อเติมเงินครั้งแรกจะได้รับ :หีบสมบัตินำโชค  *1
และมีโอกาสได้รับ
หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*1
ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*50
เพชรแดง*5000
คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1


กิจกรรม  5  เติมเงินมอบรางวัลใหญ่
เวลากิจกรรม: 4 กรกฎาคม  00:00-วันที่   10 กรกฎาคม 23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินถึงยอดที่กำหนด ก็รับรางวัลไปเลย
เติมเงินถึง 2000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*2;
เติมเงินถึง 5000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*3,ผงสีฟ้าV*2;
เติมเงินถึง 10000 เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*5,ผงสีฟ้าV*6;
เติมเงินถึง 30000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*20,ผงสีฟ้าV*10;
เติมเงินถึง 50000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*20,ผงสีฟ้าV*10,คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*1;
เติมเงินถึง 100000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*30,ผงสีฟ้าV*30,คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*2;
เติมเงินถึง 200000เพชร มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*60,ผงสีฟ้าV*60,คริสตัลสายรุ้งส่องแสง*4;
คำอธิบาย:
1. ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เพียงค่าที่สูงสุด เพียงค่าเดียวที่ผู้เล่นเติมถึง  รางวัลไม่สามารถรับ
ทับซ้อนกันได้
2. ของรางวัลจะส่งให้ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละคร ภายใน 3 วันทำการหลังกิจกรรมสิ้นสุด
 
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า