กิจกรรมวันที่ 20 - 26 มิ.ย

Time: 2014-06-20 14:11:49

กิจกรรมที่ 1 ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 20 มิถุนายน 00:00-วันที่   26 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 15 ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวันติดต่อกัน สามารถเข้าไป
รับรางวัลกิจกรรมได้ที่ NPC มอริสเซตต์ได้วันละครั้ง หากขาดล็อกอินไปจะไม่สามารถรับรางวัล
ที่เหลือได้อีก
ล็อกอินวันที่1: Gold*10000
ล็อกอินวันที่2:หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*1
ล็อกอินวันที่3:บัตรEXP (60นาที)*1
ล็อกอินวันที่4:ห่อเพาะเลี้ยง*1
ล็อกอินวันที่5: หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*2
ล็อกอินวันที่6:ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*15
ล็อกอินวันที่7:เพชรแดง*1000


กิจกรรมที่ 2ร่วมใจตีบอส
เวลากิจกรรม: 20 มิถุนายน 00:00-วันที่   26 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อตีบอสนอกเมืองมีโอกาสได้รับรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัว   รีบไปสังหารบอสกันเถอะ


กิจกรรมที่3 ผู้กล้าผ่านด่าน   ผ่านได้รับรางวัล
เวลากิจกรรม:20 มิถุนายน 00:00-วันที่   26 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นผ่านด่านในทั้งสามกิจกรรมตามที่กำหนด  ก็จะได้รับรางวัลไปเลย
1 .ผ่านซากโบราณสูญหาย
2 .ได้รับชัยชนะในกิจกรรมสงครามน้ำแข็งและไฟ
รางวัลกิจกรรม:
ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*10,บัตรEXP(60นาที)*1,กำลังกาย(20จุด)*1
คำแนะนำ
1.สามารถรับรางวัลได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น
2.เมื่อผ่านด่านทั้งสามแล้วของรางวัลจะส่งเข้าไปยังกระเป้าของตัวละครอัตโนมัติ

กิจกรรมที่ 4ลดราคาหีบอัญมณี ขายในราคาพิเศษ
ระยะเวลากิจกรรม:20 มิถุนายน 00:00-วันที่   26 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ในร้านไอเทมมอล มีการจำหน่ายหีบอัญมณีในราคาพิเศษสุด ขายใน
ราคาเพียง 2999 เพรช
หีบอัญมณีมีตำหนิราคาพิเศษ: เมื่อเปิดแล้ว จะได้รับ อัญมณีมีตำหนิ แบบสุ่มหนึ่งเม็ด! และ
ยังมีโอกาสสุ่มได้รับ 20000 gold

กิจกรรมที่ 5 ตอบแทนการเติมเพชร
ระยะเวลากิจกรรม:20 มิถุนายน 00:00-วันที่   26 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
1.ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นทำการเติมมากกว่า 2000 เพชร  ผู้เล่นจะได้รับเพชรตอบแทน  
ตอบแทนเพชรกลับให้ผู้เล่นถึง  40%  ตามจำนวนที่เติม (การคำนวณยอดการเติมรวม จะคำนวน
ตามเวลาของกิจกรรม)
2.การส่งตอบแทนเพชรกลับแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง  หลังจากที่กิจกรรมจบแล้ว รางวัลตอบแทนจะส่ง
ให้ผู้เล่นทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์(30/6,7/7,14/7,21/7)
3.หากทำการเติมเพชรเกิน 100000 เพชร  ในการมอบรางวัลจะคิดเพียงในค่า 100000 เพชร  เท่านั้น 
ตัวอย่าง
หากทำการเติม 200000 เพชร ก็จะได้รับการตอบแทนกลับเพียง 40000 เพชรเท่านั้น
ตัวอย่างการตอบแทนกลับ:
ในเวลากิจรรมเมื่อผู้เล่นทำการเติมเพชร  25000 เพชร  ดังนั้นในแต่ละครั้งที่ตอบแทนกลับจะได้รับ 2500เพชร  ส่งรางวัลให้ผู้เล่น 4 ครั้ง   จำนวนเพชรที่ผู้เล่นได้รับการตอบแทนกลับจึงเท่ากับ 10000เพชร
หมายเหต
1.จำนวนเพชรในการเติมนั้นนับเพียงจำนวนเพชรฟ้าเท่านั้น
2.เพชรที่ตอบแทนกลับเป็นของรางวัลนั้นเป็นเพชรแดง

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า