ประกาศปิดปรังปรุง 12/06

Time: 2014-06-11 17:27:04

เรียนผู้เล่นที่เคารพรักทุกท่าน
เกมส์ immortal heroesจะทำการปิดปรับปรุงในวันที่  12 มิถุนายน เวลา 9:00 - 11:00  
เพื่อดำเนินการแก้ไขBUgและเพิ่มระบบคลังติดตัวสำหรับผู้เล่นVIP โดยมีรายละเอียด
ของการปิดปรับปรุงดังต่อไปนี้
1.  เพิ่มหน้าสุ่มรางวัลเมื่อจบดันเจี้ยน
2. ร้านไอเทมมอลเพิ่มช่องอัญมณีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการซื้อ
3.   แก้ไขBUG ระบบสัตว์เลี้ยง เรื่องความช้าในการเปิดหน้าต่างของระบบสัตว์เลี้ยงและเปอร์เซอร์สุ่มค่าความสุขของสัตว์เลี้ยง
4. เปิดระบบคลังติดตัวสำหรับผู้เล่นVIP
5.   แก้ไขปัญหาการส่งจดหมายในกิลด์ของหัวหน้ากิลด์
6.  แก้ไขระบบกลับเมืองทันที ของ VIP
7. เปิดกิจกรรมลดราคา คริสตัลสายรุ้งส่องแสง
8. แก้ไข BUG ต่างๆ
ทางเกมส์ขอให้ผู้เล่นทุกท่านล็อกเอ้าออกเกมส์ก่อนถึงเวลาปิดปรับปรุงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวละครของผู้เล่น ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้  

ประกาศปิดปรังปรุง  12/06  

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า