กิจกรรมวันที่ 05 - 12 มิ.ย

Time: 2014-06-06 15:47:49

กิจกรรมที่ 1 ล็อกอินรับรางวัลทุกวัน
เวลากิจกรรม: 6 มิถุนายน 00:00-วันที่   12 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:ผู้เล่นที่เมีเลเวล 15 ขึ้นไป หากทำการล็อกอินทุกวัน  สามารถเข้าไปรับรางวัลกิจกรรม
ได้ที่ NPC มอริสเซตต์    ได้วันละครั้ง

ล็อกอินวันที่1: ตำราเทพธิดาคุ้มกัน*1
ล็อกอินวันที่2:ตำราผู้เฝ้าสังเกตุการณ์*1
ล็อกอินวันที่3:ตำราเขาวงกต*1
ล็อกอินวันที่4:ตำราไฟและน้ำแข็ง*1
ล็อกอินวันที่5: ตำราซากโบราณสูญหาย*1
ล็อกอินวันที่6:ม้วนทหารเหล็กกล้า*1
ล็อกอินวันที่7:ยากำลัง*1,บัตรEXP (60นาที)*1

กิจกรรมที่ 2 หีบสมบัตินำโชค นำโชคอัพเลเวล
เวลากิจกรรม: 6 มิถุนายน 00:00 -วันที่   12 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมเมื่อเปิดหีบสมบัตินำโชค  นอกจากของรางวัลที่ระบุใว้ในหีบสมบัตินำโชคแล้ว ยังมีโอกาส15%ที่เปิดแล้วจะสุ่มได้ ผงสีฟ้าV5 อัน

กิจกรรมที่ 3 จับรางวัล ได้gold เพิ่มอีกเท่า
เวลากิจกรรม: 6 มิถุนายน 00:00-วันที่   12 มิถุนายน  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นล็อกอินเข้าเกมส์   ถ้าหากจับรางวัลได้ gold ผู้เล่นจะได้รับgold เพิ่มอีกเท่าตัว

กิจกรรมที่ 4  เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: 6 มิถุนายน 00:00-วันที่   12 มิถุนายน  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในค่าสุดท้าย เมื่อกิจกรรมจบแล้ว
จะได้รับรางวัลตามค่าที่เติม
เติมถึง 2000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*2
เติมถึง 5000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*3
เติมถึง 10000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*4,gold *50000
เติมถึง 30000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*9,gold *300000
เติมถึง 50000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*12,gold *600000
เติมถึง 100000เพชร  มอบ :หีบสุ่มเศษอัญมณี(Lv.1)*25,gold *1500000
คำอธิบาย :
1.ของรางวัลจะไม่ได้รับทุกรายการ จะได้รับรางวัลเพียงยอดใช้จ่ายในค่าที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว
เท่านั้น
2.ของรางวัลจะส่งให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละคร ภายใน 3 วันทำการ

กิจกรรมวันที่ 05 - 12 มิ.ย

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า