กิจกรรมวันที่ 16 -22 พค.

Time: 2014-05-16 12:50:59

กิจกรรมที่ 1  ขนส่งม้าเพิ่มรางวัลเท่าตัว
เวลากิจกรรม :วันที่ 16 พฤษภาคม  00:00 - วันที่ 22 พฤษภาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการขนส่งภารกิจประเทศ  จะได้รับรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัว

กิจกรรมที่ 2ลดราคาหีบอัญมณี ขายในราคาพิเศษ
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 16 พฤษภาคม  00:00 - วันที่ 22 พฤษภาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ในร้านไอเทมมอล มีการจำหน่ายหีบอัญมณีในราคาพิเศษสุด ขายในราคาเพียง
2999 เพรชหีบอัญมณีมีตำหนิราคาพิเศษ: เมื่อเปิดแล้ว จะได้รับ อัญมณีมีตำหนิ แบบสุ่มหนึ่งเม็ด!
และยังมีโอกาสสุ่มได้รับ 20000 gold

กิจกรรมที่ 3  สำเร็จภารกิจตกปลา ทำอาหาร มอบโชค
เวลากิจกรรม: วันที่ 16 พฤษภาคม  00:00 - วันที่ 22 พฤษภาคม  23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำภารกิจตกปลา ทำอาหารสำเร็จ แยกไอเทม และทำอุปกรณ์
ได้สำเร็จตามภารกิจประจำวัน ก็รับรางวัลไปเลย
รางวัลกิจกรรม:
สำเร็จภารกิจตกปลา มอบ: ผงสีเขียวV *3
สำเร็จภารกิจแยกไอเทม  มอบ: ผงสีเขียวV*3
สำเร็จภารกิจทำอาหาร  มอบ: ผงสีฟ้าV*2
สำเร็จภารกิจทำอุปกรณ์  มอบ: ผงสีฟ้าV*2
 ข้อควรรู้
1.สามารถรับรางวัลแต่ละอย่างได้วันละ 1ครั้ง
2.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 4  เติมเงินมอบโชค
เวลากิจกรรม: วันที่ 16 พฤษภาคม  00:00 - วันที่ 22 พฤษภาคม  23:59
เนื้อกิจกรรม
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นเติมเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนดในค่าสุดท้าย เมื่อกิจกรรมจบ
แล้วจะได้รับรางวัลตามค่าที่เติม
เติมถึง 2000เพชร  มอบ :ผงสีฟ้าV*5;
เติมถึง 5000เพชร  มอบ:ผงสีฟ้าV*6,gold *30000
เติมถึง 10000เพชร  มอบ:ผงสีฟ้าV*12,gold*80000
เติมถึง 30000เพชร  มอบ:ผงสีฟ้าV*15,gold*500000
เติมถึง 50000เพชร  มอบ:ผงสีฟ้าV*30,gold*900000
เติมถึง 100000เพชร  มอบ:ผงสีฟ้าV*70,gold*1800000
คำอธิบาย :
1.ของรางวัลจะไม่ได้รับทุกรายการ จะได้รับรางวัลเพียงยอดใช้จ่ายในค่าที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
2.ของรางวัลจะส่งให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละคร ภายใน 3 วันทำการ

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า