กิจกรรมวันที่ 9-15 พค.

Time: 2014-05-09 15:33:37

กิจกรรมที่ 1 รับรางวัลดีๆทุกวัน
เวลากิจกรรม: วันที่ 9 พฤษภาคม    00:00– 15 พฤษภาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่น  สามารถรับรางวัลล็อกอินได้จาก NPC  ทูตVIP ทุกวัน วันละหนึ่งครั้ง
ผู้เล่น VIP 0: สามารถรับgold*5000,เหรียญชุบชีวิต*1
ผู้เล่น VIP 1-3: สามารถรับgold*5000,เหรียญชุบชีวิต*2
ผู้เล่น VIP 4-6: สามารถรับgold*10000,เหรียญชุบชีวิต*2
ผู้เล่น VIP 7ขึ้นไป: สามารถรับgold*15000,เหรียญชุบชีวิต*3
คำอธิบาย:
1.ตัวละครแต่ละตัวสามารถรับรางวัลVIPตามระดับVIPของตัวละคร ได้วันละหนึ่งครั้ง

กิจกรรมที่2 ผ่านด่านมอบชิ้นส่วน
เวลากิจกรรม: วันที่ 9 พฤษภาคม    00:00– 15 พฤษภาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถรับภารกิจจากnpc มอริสเซตต์เมื่อสำเร็จภารกิจแล้วสามารถรับรางวัล
ภารกิจ  แต่ละกิจกรรมสามารถรับได้วันละ1 ครั้ง
1 ผ่านด่านซากโบราณสูญหาย
2. ได้รับชนะสงครามไฟและน้ำแข็ง
รางวัลกิจกรรม: gold*5000, ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*7

กิจกรรที่3กวาดล้างมอบโชค
เวลากิจกรรม: วันที่ 9 พฤษภาคม    10:00– 15 พฤษภาคม10:00
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมจะมีการลดราคาค่าการกวาดล้าง20%
ตัวอย่าง:ในเวลาปกติหากเสียค่าการกวาดล้าง100เพรช,ในเวลากิจกรรมจะลดค่าใช้จ่ายใน
การกวดล้าง20%เหลือเพียง80 เพรชเป็นต้น

กิจกรรที่4 ใช้จ่ายเพชรฟ้ามอบโชค
เวลากิจกรรม: วันที่ 9 พฤษภาคม    00:00– 15 พฤษภาคม10:00
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพชรฟ้าถึงยอดที่กิจกรรมกำหนด จะได้รับรางวัลเมื่อ
กิจกรรมจบแล้ว
ใช้จ่าย 2000เพชร  มอบ :ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*1
ใช้จ่าย 5000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*2,หีบสมบัติโชคดี*1
ใช้จ่าย 10000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*3,หีบสมบัติโชคดี*2
ใช้จ่าย 30000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*9,หีบสมบัติโชคดี*7
ใช้จ่าย 50000เพชร  มอบ:ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*15,หีบสมบัติโชคดี*12
ใช้จ่าย 100000เพชร  มอบ:หีบสมบัติโชคดี*25,ห่อของขวัญใหญ่เพาะเลี้ยง*25ชิ้นส่วนวิญญาณสีส้ม*60
คำอธิบาย :
1.ของรางวัลจะไม่ได้รับทุกรายการ จะได้รับรางวัลเพียงยอดใช้จ่ายในค่าที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
2.ของรางวัลจะส่งให้แก่ผู้เล่นทางจดหมายของตัวละคร ภายใน 3 วันทำการ

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า