กิจกรรมวันที่ 14 - 20 มีนาคม

Time: 2014-03-14 10:17:41

กิจกรรมที่ 1 รับรางวัลดีๆทุกวัน
เวลากิจกรรม:14 มีนาคม 00:00 - 20มีนาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม ผู้เล่น  สามารถรับรางวัลล็อกอินได้จาก NPC  ทูตVIP ทุกวัน วันละหนึ่งครั้ง
ผู้เล่น VIP 0: สามารถรับgold*5000,เหรียญชุบชีวิต*1
ผู้เล่น VIP 1-3: สามารถรับgold*5000,เหรียญชุบชีวิต*2
ผู้เล่น VIP 4-6: สามารถรับgold*10000,เหรียญชุบชีวิต*2
ผู้เล่น VIP 7ขึ้นไป: สามารถรับgold*15000,เหรียญชุบชีวิต*2
คำอธิบาย:
1.ตัวละครแต่ละตัวสามารถรับรางวัลVIPตามระดับVIPของตัวละคร ได้วันละหนึ่งครั้ง
 
กิจกรรมที่2 รางวัลห่อสดชื่นใหญ่
เวลากิจกรรม: 14 มีนาคม 00:00 - 20มีนาคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  หากผู้เล่นสำเร็จ ภารกิจสดชื่นทั้ง 8 แล้วสามารถไปรับรางวัลได้ที่ NPC มอริสเซตต์
รางวัล:
เพรชแดง *100
ห่อเพาะเลี้ยง*1
บัตรExp(60นาที)*1

ข้อชีแนะ
1.ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้วันละหนึ่งครั้ง
2.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่3 ผู้กล้าผ่านด่าน   ผ่านได้รับรางวัล
เวลากิจกรรม:14 มีนาคม 00:00 - 20มีนาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  เมื่อผู้เล่นผ่านด่านตามที่กิจกรรมกำหนดทั้งสามกิจกรรม ก็รับไปเลย
【บัตรลดราคาอัพเกรด*2】บัตรที่ใช้ตอนอัพเกรดอุปกณ์  เพื่อลดราคาการอัพเกรดลง 30%
1.ผ่าน  เทพธิดาคุ้มกัน รอบที่ 10
2.ผ่าน  หอผุ้เฝ้าสังเกตการณ์   รอบที่ 8
3.ผ่านชั้นที่ 7 เขาวงกตแคสเซอร์รี่
คำแนะนำ
1.ผู้เล่นต้องผ่าน กิจกรรมทั้งสามแล้วจะได้รับรางวัล
2.เมื่อผ่านด่านทั้งสามแล้วของรางวัลจะส่งเข้าไปยังกระเป้าของตัวละครอัตโนมัติ
3.สามารถได้รับรางวัลได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

กิจกรรมที่4  เพิ่มอัตราการอัพเกรด ++ 
ระยะเวลากิจกรรม:14 มีนาคม 00:00 - 20มีนาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  การอัพเกรดอุปกรณ์เพิ่มอัตราความสำเร็จเพิ่ม  10%

ตัวอย่าง:ปกติอัตราความสำเร็จอยู่ที่50% ในเวลากิจกรรมเพิ่มอัตราความสำเร็จเป็น55%

กิจกรรมที่5ใช้จ่ายมอบรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม:14 มีนาคม 00:00 - 20มีนาคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิกจรรมหากผู้เล่นทำการใช้จ่ายเพรชถึงค่าที่กิจกรรมกำหนดใว้ก็รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่ายถึง3000  เพรชมอบ: การ์ดลดราคาอัพเกรด*3
ใช้จ่ายถึง10000  เพรชมอบ: การ์ดลดราคาอัพเกรด*5, หีบสุ่มชิ้นส่วนอัญมณี(LV.1)*1
ใช้จ่ายถึง30000 เพรชมอบ: การ์ดลดราคาอัพเกรด*14,หีบสุ่มชิ้นส่วนอัญมณี(LV.1)*3
ใช้จ่ายถึง60000 เพรชมอบ: การ์ดลดราคาอัพเกรด*20, หีบสุ่มชิ้นส่วนอัญมณี(LV.1)*6
ใช้จ่ายถึง100000 เพรชมอบ: การ์ดลดราคาอัพเกรด*25,หีบสุ่มชิ้นส่วนอัญมณี(LV.1)*10
 คำอธิบาย:
1.เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนดแล้วของรางวัลจะส่งเข้าไปยังจดหมายของตัวละคร
ผู้เล่นสมารถรับรางวัลได้ทุกค่าของการใช้จ่ายที่กิจกรรมกำหนด
2. ระบบจะคำนวนการใช้จ่ายเฉพาะเพรชสีฟ้าเท่านั้นหากเป็นการใช้จ่ายเพรชสีแดงระบบจะไม่นับการ
ใช้จ่าย
3. ระบบจะคำนวนการใช้จ่ายซื้อไอเทมในไอมอลการอัพเกรดอุปการณ์แต่การซื้อของในร้านประมูลหรือการซื้อขายระหว่างผู้เล่นนั้นไม่นับ
 กิจกรรมวันที่ 14 - 20 มีนาคม
 
 

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า