ประกาศปิดเซิฟเวอร์ S7

Time: 2014-02-20 10:08:48

ประกาศเปิดเซิฟเวอร์ใหม่ เซิฟเวอร์ S7 แสงปะทะเงา พร้อมกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม
ประกาศปิดเซิฟเวอร์ S7
กิจกรรมที่ 1 ล็อกอินทุกวันจับรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม:ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:หากผู้เล่นทำการล็อกอินทุกวัน  สามารถเข้ารวมกิจกรรมจับรางวัลกิจกรรม
ยิ่งล็อกอินติดต่อกัน ยิ่งได้รางวัลมากขึ้น
ล็อกอิน 1วัน  สามารถจับรางวัลได้ 1 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 2 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 2 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 3 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 3 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 4 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 4 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 5 วันขึ้นไป  สามารถจับรางวัลได้ 5 ชิ้น

กิจกรรมที่ 2 ห่อของขวัญอวยพรการเติบโต
ระยะเวลากิจกรรม:ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม หากผู้เล่นถึงระดับเลเวลที่กำหนด   สามารถไปหา NPC มอริสเซตต์เพื่อรับ
ห่อของขวัญอวยพรการเติบโตได้ เมื่อเปิดออกแล้วจะได้รับ
รางวัลกิจกรรม:
ห่อของขวัญมือใหม่ 1:
เปิดแล้วได้รับ: บัตรเทพสงครามเล็ก*1,ห่อของขวัญมือใหม่ 10
ห่อของขวัญมือใหม่ 10:
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังเล็ก*1,เหรียญชุบชีวิต*1,ห่อของขวัญมือใหม่ 13
ห่อของขวัญมือใหม่ 13:
เปิดแล้วได้รับ:  ยากำลังกลาง*1,การ์ดEXP*1,อาวุธสีฟ้าเลเวล15 *1,ห่อของขวัญมือใหม่ 15
ห่อของขวัญมือใหม่ 15:
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังกลาง*1, บัตรเทพสงครามเล็ก*1,gold *1000,ห่อของขวัญมือใหม่ 17
ห่อของขวัญมือใหม่ 17:
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังกลาง*1,  ชิ้นส่วนอาวุธสีฟ้า*50, gold *2000,ห่อของขวัญมือใหม่ 20
ห่อของขวัญมือใหม่ 20:
เปิดแล้วได้รับ: บัตรเทพสงครามเล็ก*1,ชิ้นส่วนอาวุธสีส้ม*10, gold *2000,อุปกรณ์สีฟ้าเลเวล25

กิจกรรมที่3: อันดับเติม
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่20 กุมภาพันธ์เวลา10.00 – 26 กุมภาพันธ์23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลาที่กิจกรรมสิ้นสุดผู้เล่นที่เติมเงินมากที่สุด10 อันดับแรกจะได้รับเพรชมากมายเป็นรางวัล
อันดับการเติมที่1 ได้รับ15000 เพชร
อันดับการเติมที่2 ได้รับ10000 เพชร
อันดับการเติมที่3 ได้รับ7000 เพชร
อันดับการเติมที่4 - 10 ได้รับ3000 เพชร
หมายเหตุ:
1.การคำนวนยอดการเติมในวันที่26 กุมภาพันธ์23:59ของรางวัลจะส่งให้ผู้เล่นในสามวันทำการ
ในจดหมายของตัวละคร
2.เพชรที่ส่งเป็นเพชรสีแดงไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

กิจกรรมที่4:เติมเงินครั้งแรกมอบเพชรเท่าตัว
ระยะเวลากิจกรรม: ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรกจะได้รับเพชรอีกเท่าตัวตามจำนวนที่เติม

ตัวอย่างเช่น:ถ้าผู้เล่นทำการเติมเงิน0.99$ ในความเป็นจริงจะได้รับเพรช 600 เพชร  แต่หากเป็นการเติมเงินครั้งแรกจะได้ 1200 เพชร

กิจกรรมที่ 5 เติมเงินมอบรางวัลใหญ่
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่20 กุมภาพันธ์เวลา10.00 – 26 กุมภาพันธ์23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมหากผู้เล่นทำการเติมเงินได้ตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนดจะสามารถรับรางวัลกิจกรรม 
มีรางวัลมากมายรอท่านอยู่!
1.ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งรางวัลไม่สามารถรับรางวัลทับซ้อมกันได้
2.การคิดคำนวณการเติมเงินวันที่ 26 กุมภาพันธ์23:59,ของรางวัลจะส่งผู้เล่นทางจกหมายของตัวละครภายใน3 วัน
รางวัลกิจกรรม:
150000ขึ้นไป:
มอบอาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล30*  1 ชิ้น, การ์ดEXP*10,
ชุดแฟชั่น(1เดือน) *1, หีบสมบัตินำโชค*10, เหรียญชุบชีวิต*20, น้ำยาล้างแต้ม*3,
ชิ้นส่วนอัญมณียอดเยี่ยม*10, ชิ้นส่วนทับทิม*10, นำมรกตมีตำหนิ*3,
คริสตัลมีตำหนิ*3


100000~149999:
มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล30*  1 ชิ้น, การ์ดEXP*8,
ชุดแฟชั่น(1เดือน) *1, หีบสมบัตินำโชค*8, เหรียญชุบชีวิต*8, น้ำยาล้างแต้ม*3,
นำมรกตมีตำหนิ*3


50000~99999:
มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล30*  1 ชิ้น, การ์ดEXP*6,
ชุดแฟชั่น(1เดือน)*1, หีบสมบัตินำโชค*6, เหรียญชุบชีวิต*8, น้ำยาล้างแต้ม*1,
บุษราคัมมีตำหนิ*1


35000~49999:
มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*4, ชุดแฟชั่น(2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*4, เหรียญชุบชีวิต*6, ทับทิมมีตำหนิ*1

20000~34999
มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น(2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*2, เหรียญชุบชีวิต*6, หยกมีตำหนิ*3

10000~19999:
มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น(2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*6, บุษราคัมมีตำหนิ*2

5000~9999:
มอบสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น(2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*1,
เหรียญชุบชีวิต*6


2500~4999:
มอบอาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*3

1500~2499:

มอบอาวุธสีฟ้าเลเวล15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*2

กิจกรรมที่6 “LIKE” Facebook มอบเพรช
ระยะเวลากิจกรรม: ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมหากยอด  ”LIKE”  ในFacebookของเกมส์เพิ่มเท่าจำนวนที่กำหนดผู้เล่น
ทั้งหมดในเซิฟเวอร์จะได้รับเพรชตามที่กำหนด
รางวัล:
5000LIKE มอบ 500 เพรช (มอบไปแล้ว)
10000LIKE มอบ1000 เพรช
(มอบไปแล้ว)
20000LIKE มอบ2000 เพรช (มอบไปแล้ว)
30000LIKE มอบ3000 เพรช
50000LIKE มอบ5000 เพรช

*เมื่อถึงจำนวน”LIKE” ถึงที่กำหนดทางเกมส์จะประกาศให้ผู้เล่นรับรางวัล

*หน้ากิจกรรม:https://www.facebook.com/ih.siamgame.in.th

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า