กิจกรรมวันที่ 23-28 มกราคม

Time: 2014-01-24 12:44:10

กิจกรรมที่ 1 รางวัลห่อสดชื่นใหญ่
เวลากิจกรรม:
วันที่ 23  มกราคม 00:00- 28มกราคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม  หากผู้เล่นสำเร็จ ภารกิจสดชื่นทั้ง 8 แล้วสามารถไปรับรางวัลได้ที่ NPC มอริสเซตต์
รางวัล:เพรชแดง *100,ห่อเพาะเลี้ยง*1,บัตรExp
ข้อชีแนะ
1.ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้วันละหนึ่งครั้ง
2.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่ 2 PK นอกเมือง มอบค่าเพาะเลี้ยง
เวลากิจกรรม:
วันที่ 23  มกราคม 00:00- 28มกราคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมผู้เล่นสามารถรับภารกิจสังหารได้ที่ NPC มอริสเซตต์   เพียงผู้เล่นออกไปนอกเมือง
ในแผนที่ประเทศแล้ว สังหารผู้เล่นอื่น 10 คน  ก็สามารถรับ ค่าความรัก  ความกล้า   ความหวัง
อย่างละ 200แต้ม

คำอธิบาย
1.ขอให้รับภารกิจที่NPC มอริสเซตต์    ก่อนที่จะไปทำการสังหารผู้เล่นอื่น ในแผนที่ นอกเมือง 
แผนที่ประเทศ
2.หากสังหารผู้เล่นที่มีเลเวลน้อยกว่า ตัวละครตัวเอง 10 เลเวล จะไม่นับจำนวนการสังหาร
3.สามารถรับภารกิจได้วันละหนึ่งครั้ง

กิจกรรมที่ 3เติมเงินมอบหีบสมบัตินำโชค
เวลากิจกรรม:
วันที่ 23  มกราคม 00:00- 28มกราคม23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม หากผู้เล่นใช้ Google Playหรือ iTunesทำการเติมเงินในจำนวนที่กำหนด
ในหนึ่งหมายเลขรายการ ก็รับรางวัลไปเลย
เติม 2.99$,      มอบ  หีบสมบัตินำโชค*1
เติม 4.99$,      มอบ  หีบสมบัตินำโชค*1
เติม 9.99$,      มอบ   หีบสมบัตินำโชค*3
เติม 19.99$,    มอบ   หีบสมบัตินำโชค*6
เติม 49.99$,    มอบ   หีบสมบัตินำโชค*18
เติม 99.99$,  มอบ   หีบสมบัตินำโชค*40
คำอธิบาย
1.ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งครั้ง
2.เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินแล้ว  รางวัลจะส่งเข้าไปยังจดหมายของตัวละครของผู้เล่น

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า