กิจกรรม 16 - 22 ม.ค

Time: 2014-01-16 11:54:21

กิจกรรมที่ 1 ผ่านด่านมอบค่าเพาะเลี้ยง
เวลากิจกรรม:
วันที่ 16  มกราคม 00:00- 22มกราคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรม ทุกวันเมื่อผ่านด่านตามที่กิจกรรมกำหนด ก็รับไปเลย ห่อของขวัญเลี้ยงดูใหญ่
เมื่อเปิดออกแล้วจะได้รับ ค่าความรัก*100, ค่ากล้าหาญ*100,  ค่าความหวัง*100
1.ผ่าน  เทพธิดาคุ้มกัน รอบที่ 10
2.ผ่าน  หอผุ้เฝ้าสังเกตการณ์   รอบที่ 10
3.ผ่านชั้นที่ 7เขาวงกตแคสเซอร์รี่
คำแนะนำ
1.ผู้เล่นต้องผ่าน กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่กำหนดใว้ ถึงจะได้รับ ห่อของขวัญเลี้ยงดูใหญ่
เมื่อทำกิจกรรมสำเร็จแล้ว สามารถรับห่อของรางวัญ ได้จาก npc มอริสเซตต์
2.ทุกวันสามารถได้รับ ห่อของขวัญเลี้ยงดูใหญ่ ได้มากสุด 3กล่อง
 
กิจกรรมที่ 2 ล็อกอินจับฉลาก gold สองเท่า

เวลากิจกรรม: วันที่ 16  มกราคม 00:00- 22มกราคม23:59
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นล็อกอินจับฉลาก ถ้าหากจับฉลากได้ gold  ผู้เล่นจะได้รับ goldสองเท่า
 
กิจกรรมที่ 3 คืนชีพผู้กล้า

เวลากิจกรรม: วันที่ 16  มกราคม 00:00- 22มกราคม10:00
เนื้อกากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม  ค่าใช้จ่ายการคืนชีพ  ทุกการคืนชีพลดลง 20 %
การคืนชีพโดยซื้อเหรียญคืนชีพลด 20 % (จะมีการลดราคา เหรียญคืนชีพ ในไอเทมมอลเท่านั้น
หากทำการซื้อในดันเจี้ยน จะไม่มีการลดราคาก่อนเข้าดันเจี้ยนโปรดซื้อเหรียญคืนชีพ ก่อน)
การคืนชีพแบบแก้แค้นลดค่าคืนชีพ 20 % (ในเวลาซื้อฟื้นคืนชีพแบบแก้แค้น ค่าคุณสมบัติไม่
เปลี่ยนแปลง ลดราคาการซื้อลงไอเทมลง 20%)

กิจกรรมที่ 4 ใช้จ่ายเพรชมอบรางวัล
เวลากิจกรรม: วันที่ 16  มกราคม 00:00- 22มกราคม23:59
เนื้อกากิจกรรม
ในเวลากิจกรรมเมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพรชถึงตามที่กิจกรรมกำหนด เมื่อใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดก็
รับรางวัลไปเลย
ใช้จ่าย 3000 เพรช     มอบ บัตรลดราคาอัพเกรด*3
ใช้จ่าย 10000 เพรช     มอบบัตรลดราคาอัพเกรด*5,  ระดับ 1กล่องสุ่มเศษอัญมณี *1
ใช้จ่าย 30000 เพรช    มอบ บัตรลดราคาอัพเกรด*14, ระดับ 1กล่องสุ่มเศษอัญมณี*3
ใช้จ่าย 60000 เพรช     มอบบัตรลดราคาอัพเกรด*20, ระดับ 1กล่องสุ่มเศษอัญมณี*6
ใช้จ่าย 100000 เพรช    มอบบัตรลดราคาอัพเกรด*25, ระดับ 1กล่องสุ่มเศษอัญมณี *10

คำอธิบาย
1.เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายเพรชถึงจำนวนที่กิจกรรมกำหนดแล้ว ระบบจะส่งของรางวัลไปยัง จดหมายของ
ตัวละคร  รางวัลในกิจกรรม   ผู้เล่นสามารถรับได้เมื่อใช้จ่ายครบตามจำนวนที่กำหนด
2.ระบบจะคำนวนเพียงค่าใช้จ่ายของเพรชฟ้าเท่านั้น การใช้จ่ายเพรชแดงนั้นไม่คำนวน

3.ระบบจำนวนคำนวนการใช้จ่ายในการซื้อของจากไอเทม การอัพเกรดอุปกรณ์ และระบบอื่น แต่
ไม่คำนวน รวมการซื้อขายในตลาดประมูล
กิจกรรม 16 - 22 ม.ค

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า