ประกาศเปิด S2 ศึกรุ่งอรุณ

Time: 2013-12-01 13:52:03

สวัสดีผู้เล่นที่รักทุกทุกท่าน 
เกมส์ฮีโร่อมตะ จะทำการเปิดเซิฟร์เวอร์  S2 ศึกรุ่งอรุณ ยินดีต้องรับผู้เล่นทุกท่าน 
ในการเปิดเซิฟเวอร์ใหม่นั้นทางเกมส์มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
ประกาศเปิด  S2 ศึกรุ่งอรุณ

กิจกรรมที่ 1 ล็อกอินทุกวันจับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม:ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:หากผู้เล่นทำการล็อกอินทุกวัน  สามารถเข้ารวมกิจกรรมจับรางวัลกิจกรรม ยิ่งล็อกอินติดต่อกัน 
ยิ่งได้รางวัลมากขึ้น
ล็อกอิน 1วัน  สามารถจับรางวัลได้ 1 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 2 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 2 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 3 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 3 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 4 วัน  สามารถจับรางวัลได้ 4 ชิ้น
ล็อกอินติดต่อกัน 5 วันขึ้นไป  สามารถจับรางวัลได้ 5 ชิ้น

กิจกรรมที่ 2 ห่อของขวัญอวยพรการเติบโต
ระยะเวลากิจกรรม: ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม หากผู้เล่นถึงระดับเลเวลที่กำหนด   สามารถไปหา NPC มอริสเซตต์ เพื่อรับห่อของขวัญอวยพร
การเติบโตได้ เมื่อเปิดออกแล้วจะได้รับ
รางวัลกิจกรรม:
ห่อของขวัญมือใหม่ 1
เปิดแล้วได้รับ: บัตรเทพสงครามเล็ก*1,ห่อของขวัญมือใหม่ 10
ห่อของขวัญมือใหม่ 10
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังเล็ก*1,เหรียญชุบชีวิต*1, ห่อของขวัญมือใหม่ 13
ห่อของขวัญมือใหม่ 13
เปิดแล้วได้รับ:  ยากำลังกลาง*1,การ์ดEXP*1, อาวุธสีฟ้าเลเวล15 *1,ห่อของขวัญมือใหม่ 15
ห่อของขวัญมือใหม่ 15
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังกลาง*1, บัตรเทพสงครามเล็ก*1 , gold *1000,ห่อของขวัญมือใหม่ 17
ห่อของขวัญมือใหม่ 17
เปิดแล้วได้รับ: ยากำลังกลาง*1,  ชิ้นส่วนอาวุธสีฟ้า*50, gold *2000,ห่อของขวัญมือใหม่ 20
ห่อของขวัญมือใหม่ 20
เปิดแล้วได้รับ: บัตรเทพสงครามเล็ก*1,ชิ้นส่วนอาวุธสีส้ม*10 , gold *2000,อุปกรณ์สีฟ้าเลเวล25

กิจกรรมที่ 3: อันดับเติม
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 11.00 – 7 ธันวาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลาที่กิจกรรมสิ้นสุด ผู้เล่นที่เติมเงินมากที่สุด 10 อันดับแรกจะได้รับเพรชมากมายเป็นรางวัล
อันดับการเติมที่ 1 ได้รับ 15000 เพชร
อันดับการเติมที่ 2 ได้รับ 10000 เพชร
อันดับการเติมที่ 3 ได้รับ 7000 เพชร
อันดับการเติมที่ 4 - 10 ได้รับ 3000 เพชร
หมายเหตุ:
1.การคำนวนยอดการเติม ใน วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 23.59น. ของรางวัลจะส่งให้ผู้เล่นในสามวันทำการใน
จดหมายของตัวละคร
2.เพชรที่ส่งเป็นเพชรสีแดง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

กิจกรรมที่ 4:เติมเงินครั้งแรก มอบเพชรเท่าตัว
ระยะเวลากิจกรรม: ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินครั้งแรก จะได้รับเพชรอีกเท่าตัว ตามจำนวนที่เติม
ตัวอย่างเช่น:ถ้าผู้เล่นทำการเติมเงิน 0.99$ ในความเป็นจริงจะได้รับเพรช 600 เพชร  แต่หากเป็นการเติม
เงินครั้งแรกจะได้ 1200 เพชร


กิจกรรมที่ 5 เติมเงินมอบรางวัลใหญ่
ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 11.00 – 7 ธันวาคม  23:59
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรมหากผู้เล่นทำการเติมเงินได้ตามจำนวนที่กิจกรรมกำหนด จะสามารถรับรางวัลกิจกรรม  
มีรางวัลมากมายรอท่านอยู่!
1.ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้เพียงหนึ่งรางวัล ไม่สามารถรับรางวัลทับซ้อมกันได้
2.การคิดคำนวณการเติม เงิน วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 23.59 ,ของรางวัลจะส่งผู้เล่นทางจกหมายของ
ตัวละครภายใน 3 วัน
รางวัลกิจกรรม:
150000ขึ้นไป   มอบ อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล 30*  1 ชิ้น, (60)การ์ดEXP*10(60), ชุดแฟชั่น (1เดือน) *1, หีบสมบัตินำโชค*10, เหรียญชุบชีวิต*20, น้ำยาล้างแต้ม*3, ชิ้นส่วนอัญมณียอดเยี่ยม*10(1), ชิ้นส่วนทับทิม*10(1)
, นำมรกตมีตำหนิ*3(21), คริสตัลมีตำหนิ*3(21)

100000~149999  มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล 30*  1 ชิ้น, การ์ดEXP*8(60), ชุดแฟชั่น (1เดือน) *1, หีบสมบัตินำโชค*8, เหรียญชุบชีวิต*8, น้ำยาล้างแต้ม*3,นำมรกตมีตำหนิ*3(21)

50000~99999    มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, อาวุธสีฟ้าเลเวล 30*  1 ชิ้น, การ์ดEXP*6, ชุดแฟชั่น(1เดือน)*1, 
หีบสมบัตินำโชค*6, เหรียญชุบชีวิต*8, น้ำยาล้างแต้ม*1,บุษราคัมมีตำหนิ*1(21)

35000~49999  มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*4, ชุดแฟชั่น (2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*4, เหรียญชุบชีวิต*6, ทับทิมมีตำหนิ*1(21)

20000~34999   มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น (2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*2, เหรียญชุบชีวิต*6, หยกมีตำหนิ*3(1)

10000~19999   มอบ  อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น (2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*6, บุษราคัมมีตำหนิ*2(1)

5000~9999  มอบ สีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*2, ชุดแฟชั่น (2 วัน) *1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*6
2500~4999  มอบ อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*3
1500~2499   มอบ อาวุธสีฟ้าเลเวล 15*1 ชิ้น, การ์ดEXP*1, หีบสมบัตินำโชค*1, เหรียญชุบชีวิต*2

กิจกรรมที่ 6 “LIKE” Facebook มอบเพรช
ระยะเวลากิจกรรม: ระยะยาว
เนื้อหากิจกรรม:
ในเวลากิจกรรม หากยอด  ”LIKE”  ใน Facebookของเกมส์เพิ่มเท่าจำนวนที่กำหนด ผู้เล่นทั้งหมดในเซิฟเวอร์จะ
ได้รับเพรชตามที่กำหนด
รางวัล:
5000LIKE มอบ 500 เพรช
10000LIKE มอบ 1000 เพรช
20000LIKE มอบ 2000 เพรช
30000LIKE มอบ 3000 เพรช
50000LIKE มอบ 5000 เพรช

*เมื่อถึงจำนวน ”LIKE” ถึงที่กำหนด ทางเกมส์จะประกาศให้ผู้เล่นรับรางวัล
*หน้ากิจกรรม:https://www.facebook.com/ih.siamgame.in.th

กิจกรรมที่ 7 เพิ่มดาวส่งรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม:วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 4 ธันวาคม  23:59
หากผู้เล่นรู้สึกว่าเกมส์ฮีโร่อมตะ สนุก ขอให้ท่านผู้เล่นช่วยประเมินให้ 5ดาว ในApp Store หรือ Google Play  
หากทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เล่นอื่นพบเกมส์ฮีโร่อมตะ ได้เยอะขึ้น  ซึ่งจะทำให้มีผู้เล่นมาร่วมเล่นเกมส์มากขึ้น ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม:
1.ในApp Store หรือ Google Play ให้คะแนนประเมินผล 5 ดาว
2.ให้โพสรูปที่ผู้เล่นประเมินมาโพสหน้ากิจกรรม และโพส ลำดับ(สามารถดูได้ในหน้าตัวละคร ลำดับจะอยู่ถัดลงมาจากชื่อตัวละคร) 
และเซิฟเวอร์ที่เล่น 
3.GM จะส่งรางวัล 500เพรช ให้ทางจดหมายของตัวละคร
*รูปการประเมินผลของผู้เล่นอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรม  หากพบจะยกเลิกสิทธิ์การรับรางวัล
*หน้ากิจกรรม: https://www.facebook.com/events/428533037272830/

Copyright 2009-2013 siamgame.in.th, all rights reserved.

นโยบาย | ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการคืนสินค้า